JORD-MØDRE

Mødre, fedre, livgivere
© Hilde Aga Brun 2002Se link til jordmødrebildene her, via min hovedside for kunst.jordmødre
"Utstillingen er dedikert til det magiske skaperverket og skapelsesprosessen.
Den snakker om å favne om liv og andre livsformer annerledes fra oss selv,
hvor mye vi deler men også er avhengige av hverandres eksistens for opprettholdelse og skapelse av livet.

Livgivere eksisterer i hver krik og krok av jorden. Vi finner dem i dyreriket, planteriket og i elementene. Vann, luft, jord, ild er alle medskapere. Og ikke å forglemme solen. Trær og planter gir liv til egne etterkommere og indirekte til andre arter, store bidragsytere i å «gi liv» til luft, viktig for opprettholdelsen av balanse i atmosfæren, en av de mest grunnleggende basis for vår eksistens.
Vi er alle underlagt de samme naturlover, sameksisterende i livets hjul. Alle dyr, planter, og mennesker er likeverdige deler av den kontinuerlig resirkulerende livsprosessen.

Skapninger med større eller mindre kropper påvirker hverandres utviklingsprosesser i synkrone univers. For mange arter kan mennesker virke verdiløse og meningsløse, og andre arter for oss, men vi eksisterer gjennom et samarbeid i et intelligent balansert økosystem utviklet over milliarder år.

Naturens opprinnelige overflod og variasjon er på retrett inn i fabrikker og «museum» lik dyreparker, hvor vi underholder oss selv med utvalgte arter.
På samme tid sirkler en stillhet i naturen oss inn. Vi har lært å frykte naturlig sameksistens med andre arter. Andre livsformer er også «transformert» i våre sinn fra de levende skapninger de er til forbruksvarer antatt ikke å ha sjel, sanser, følelser og evnen til å lide, så vel som en naturlig trang til å utforske livet til fulle.

Utstillingen er dedikert vår «moder jord» givende liv til oss alle via fruktgjørende stråler fra den omnipotente solen og atmosfæren som omslutter henne."

www.hildeagabrun.no ©HildeAgaBrun-2002

jord-mødre. Utstillingen er dedikert til det magiske skaperverket og skapelsesprosessen.

web statistics