Blog for biologisk mangfold. Conservation/biodiversity ecoblog
 

Bloggen har ikke vært aktiv siden 2014 pga problem med å redigere fra det eldre programmet siden ble laget på. Men gamle innlegg kan leses her.

Uten respekt og kjærlighet for naturen og dens skapninger er man ingen "naturens mann"
3. des. 2014
Noen refleksjoner om sammenhenger, etter å ha lest en avisoverskrift i dag: "Behandles værre enn dyr".
Behandles værre enn dyr, er en målestokk som ofte går igjen i overskriftene hvis mennesker behandles nedverdigende og brutalt. Det fikk meg i dag, da jeg leste det igjen, til å undres hvorfor standarden i vårt samfunn er at det er vanlig å behandle dyr dårlig. Og at mennesker som behandles kanskje like dårlig, nesten like dårlig, eller værre, ifølge oss selv er virkelig ille ute.
For dyr behandles generelt dårligere i samfunnet av oss enn vi behandler mennesker, spesielt de dyr som er "adoptert" inn i industriell gårdsdrift der vårt formål for deres liv er at de skal bli kjøtt og penger.
Mange ser det som rett og rimelig at dyr skal behandles værre enn mennesker, og provoseres av de som mener vi skal alle behandles bra.
Og jeg undrer på hvorfor mange krever at respekt for dyr ikke skal eksistere på linje med respekt for mennesker, men alltid ligge noen hakk under. Som om vi selv stiger høyere i verdi og rang ved å behandle andre dårlig, og vice versa. Mange provoseres likefrem av at noen kan mene dyr skal behandles like så humant som mennesker bør behandles.
Gandhis ordtak er gjentatt i det uendelige. "En nasjons storhet og dens moralske framskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr. Det er langt igjen dit alle vegne, også i hvordan vi behandler mennesker. Nettopp fordi det henger sammen.
Det har vært opprør over den store slaktefesten i Nepal nylig, der 500.000 ble slaktet i all offentlighet. Men det påminte meg og om at det jo slaktes 200.000 dyr bak lukkede dører på samlebånd daglig i Norge, 70 millioner årlig, og som i Nepal, kastes veldig mange "på dynga", p.g.a .overproduksjon.
Dyr som de fleste har utholdt et liv behandlet mer som objekter enn som de fullt levende, følende, reflekterende skapninger dyr er. Vi har stor påvirkningskraft dog i de valg vi velger å ta for hvordan dyr skal ha det, i butikken hver dag. Om vi ønsker mer økologi/dyrevelferd. Etterspørsel fremkrever endring.
Det ser ikke så bra ut for øyeblikket, vårt forhold til levende liv, når en ser status for livet på jorda i dag. Om i forhold til dyr, naturen ellers, eller mennesker imellom. Der det ene gjenspeiler det andre, som Gandhi klokt reflekterte. Det handler i bunn om å utvide bevisstheten om at vi "henger sammen". Ærefrykt for livet. Jo mindre brutal, jo mer respektfull holdning til alt liv, jo heldigere ringvirkninger for alt liv.

27.05.14
22.april 2014 på earth day,
fikk jeg mine - In tune with nature - kort ferdig trykket i hendene
som jeg har arbeidet på i litt over et år.
Jeg vil skrive litt mer om dem her,
men foreløpig gir jeg en link til dem,
på min nettside.
Trykk på bilde av kortet, så tar det deg dit.
In tune with nature
er en boks med 60 kunst kort med tekster
til inspirasjon og refleksjon og innsikt,
med naturens visdom som utgangspunkt.

De kan kjøpes direkte fra meg,
til 600 kr + porto og omkostninger
Det er et begrenset opplag i første runde.


25.11.13
Natures sensible beings cant survive our toxic and brutal ways that are so alienated from and at war with
natures fragile essence, vibrations and ways. We are at the same time at war with our own natural bodies
and sensibility and natural inner harmony.
We are so out of balance - and because of this nature is so out of balance,
so much now that it is dying from the attack it is experiencing daily from humanity from so many angles.
Will we care enough to change our ways?


http://www.nytimes.com/2013/11/24/sunday-review/the-year-the-monarch-didnt-appear.html?emc=edit_tnt_20131122&tntemail0=y&_r=1&
http://www.livemonarch.com/free-milkweed-seeds.htm
24.11.13
"A pair of climate scientists are calling for what some may view as a shocking solution to the global warming crisis: a rethinking of the economic order in the United States and other industrialized nations. Kevin Anderson and Alice Bows-Larkin of the influential Tyndall Centre for Climate Change Research in England say many of the solutions proposed by world leaders to prevent "runaway global warming" will not be enough to address the scale of the crisis. They have called for "radical and immediate de-growth strategies in the United States, EU and other wealthy nations." Anderson says that to avoid an increase in temperature of two degrees Celsius (3.6 degrees Fahrenheit), the world would require a "revolutionary change to the political and economic hegemony." '
http://www.resilience.org/stories/2013-11-22/we-have-
to-consume-less-scientists-call-for-radical-economic-overhaul-to-avert-climate-crisis
18.9.2013
Det nytter å spørre.

Jeg bor ved en liten idyllisk vei som går ned til sjøen, 1 km, som er uoversiktlig,
med tett svingete allée med trær helt ned til vannet, med mye marker bak.
Her er masse dyr, rådyr, fasaner, rev, hester mm. langs veien. Mange barn og voksne som rir, sykler, går.
Om sommeren er også mange biler som kjører til stranden, og noen kjører veldig hurtig så ulykker kan lett skje.
Jeg sendte derfor et brev til kommunen om de ikke ville vurdere å sette ned fartsgrensen til 40 som nederst ved vannet.
Nå er det visst 80 forstod jeg på det brev jeg fikk i dag fra politiet som har vurdert situasjonen
og kommet frem til at de vil skilte veien til vannet til 60. Både politiet og kommunen var enige.
Så da har jeg gjort en liten forbedring for de to og firbente her Og det er jeg glad for! Bedre føre var.
10.9.2013,
Miljøpartiet de grønne er inne på stortinget for 1.gang med ett mandat = en fot i døra
for at vi ikke stenger utsynet til naturen, realitetens verden.

De gamle regjeringspartier har skuffet og sviktet naturen og naturens skapninger
i for mange viktige saker til at det er noe tap å se dem gå.
Så må kun være håpefull til at nye grønne krefter som kommer inn fra sidelinjene nå på stortinget,
og i regjering setter miljøet og økosystemet som viktigere dagsorden.
Den vil tvinge seg frem uansett fremover, når/om man fortsetter å gjøre ukloke valg
i hvordan vi behandler livskilden vår.
Men, en grønn, viktig spire er kommet inn på tinget. En grønn vår er i emning.
Og det kjens som at et solgløtt fra et åpent vindu til naturen har funnet veien inn til tinget.


Så lykke til MDG, må dere sette dagsorden. Det er ikke alltid størrelsen det kommer an på.
Én kan være mange nok i denne verden. Så ikke undervurder kraften i og viktigheten av deres tilstedeværelse.
Liten flue kan velte stort lass. Men også andre veien. Livet på jorda balanserer på en vektskål nå.
Ingen partier kommer unna det faktum, eller unna naturens lover.
Alle må brette opp armene for naturens overlevelse fremover. For å reparere noe av det vi har ødelagt.
Alle må ta individuelle ansvar fremover for å holde livsgrunnlaget, økosystemets livsviktige "vektskål" i balanse.

miljøpartiet de grønne, biologisk mangfold
6.9.2013
På mandag står regjeringsvalget i Norge. Et stortingsvalg nå bør handle om våre felles store globale utfordringer.
Om planetens fremtid og overlevelse, hvor vi må løfte i flokk. Hvor Norge ikke sitter trygt alene på en flåte på havet.
Vi må ta et mye større globalt medansvar for klimautslippene våre og for vår beskyttelse av et biologisk mangfold
som begge er avgjørende for all videre eksistens for planeten.
Vi har lenge vært på vei vekk fra og har mistet fokus på og bevissthet om hva som er kilden til at vi i det hele tatt finnes her. Naturen.
Jeg oppfordrer til å stemme for naturen ved dette valget.
Min stemme går på grunn av takknemlighet til alt naturen har gitt og gir meg til MDG.
Som eneste parti med miljø og planetens overlevelse som hovedfokus.
http://www.dagbladet.no/2013/09/06/nyheter/klima/klimaendringer/politikk/ipcc/29116524/

29. 8. 2013
Fra økologi til økonomi... fra naturens til menneskets overlevelses systemer.
Bør vi igjen se til naturens dypøkologiske helhetsbaserte intelligens som har overlevd og
vært bærekraftig for en hel jord i milliarder av år?
Om vi ønsker å være med og skape en fremtid
også for de neste tusener av generasjoner?
Eller skal naturens alle goder forbrukes med våre generasjoner og dø med oss ?
Vi er selv frøene som sår fremtiden.

Under er et friskt innspill fra en av norges mest anerkjente forfattere til regjeringsvalget som skal stå i Norge om kort tid,
om de verdier vårt land skal bygges videre på. «Vår politiske plattform er nå en oljeplattform»
http://www.aftenposten.no/meninger/Norge-Fra-DNA-til-DNB-7293356.html

13.aug.2013
biodiversity, recycling art, hilde aga brun I participate in an art-exhibition in Germany these days, on recycling art from august out october.
www.rearthalle.de . With 50 artists from 10+ countries.
With my artwork "housing of nature spirits" Which is a work made out of dried nettles
and other natural materials "recycled" from nature.
It is about nature, how it houses all of us different species/souls in different houses/bodies.
In seeds, eggs, shells, etc.
On top is a spiral as a symbol of the sun and the web of life ©.

7. Juni. 2013.
Gjenbruk for bæredyktig utvikling.
"Hvor det er hjerterom er det husrom". "Den guds klarsyn faller på, ser det store i det små" Piet Hein.
http://www.inspirationgreen.com/insect-habitats.html
Her jeg bor i Danmark, fyller hundrevis av bier daglig stråtakets små runde strå med pollen og nektar.
Å ha et sted å formere seg er av avgjørende viktighet for arters livssyklus og overlevelse.
For mange dyr og insekter er det i dagens mange "sterile" haver mangel på gjemmesteder og husrom å finne
der de kan overvintre, legge sine egg osv. I tillegg til trusler fra moderne landbruk og haver der gifter
som roundup brukes og det er mangel på naturlig forkommende blomster mm .
Menneskeartens selvsentrerthet og generelle mangel på bevissthet og omtanke overfor små og store i naturen
i vår tid gjør at naturen lider og er direkte truet. Men det er ikke for sent å utvide sin bevissthet og ikke minst handlinger
til å bidra til å gjenfinne større balanse og å leve i symbiose med naturen.

Det som for noens øyne synes å bare være "skrot", er for mange andre det perfekte bosted, som for bla. insekter.
Gjenbruksbevissthet er svært viktig i vår dominerte tidsånd av bruk og kast, som produserer de store søppelbergene.
Gjenbruk istedet kreativt materialer til større økobevissthet. Se verdien og nytteverdien. Som kommer naturen til gode på alle vis.
Og samtidig lag f.eks et insektshus, som og kan være en vakker skulptur til haven. Til glede og nytte for naturens viktige skapninger, som biene.
Bildene er hentet fra: http://www.inspirationgreen.com/insect-habitats.html Det er link til mange flere utgaver av insektshus her:
21.12.12
Happy special winter solstice shifting of the wheel of nature. Once more life will grow smoothly out of darkness.
Let us hope it will also be a bigger shift towards a more lifesupporting consciousness
inside of ourselves as well. To help carry all life forward on our planet in a wiser way.
And let earth again be our teacher in how to treat her and all her creations, the ways she treats us, well.


15.12.12
As is every being.
3.11.12
http://www.storm.no/nyheter/sneglehus-taaler-ikke-lenger-sjoevann-3933684.html
"Sneglehus tåler ikke lenger sjøvann. Forskerne har advart lenge, nå er det oppdaget for første gang:
Havet er blitt farlig surt. Sneglene er etset i stykker av syre.
Innholdet av CO2 i atmosfæren er nå høyere enn det har vært på 15 millioner år, og det øker stadig"
.
Et av mange store, synlige varsko og advarsler som ligger der rett foran øynene på oss.
Om hvordan vi er langt i ferd med å drepe livet på planeten jorden.
Norge har dumpet ned på 28.plass i verden når det gjelder å gjøre klimaforbedringer. Danmark ligger på topp.
Men er enda ikke fornøyd med sine tilpasninger, og vil gjøre mer. Oljen har blitt
en "drugs" som gjør at et av verdens rikeste land, Norge foretrekker å være en enorm sinke og fare for klimaet i verden.
10.11.12.
Takk alle NOAH´s brennende engasjerte frivillige, for en suveren pelsdemo i regnet i kveld.
Takk og til alle klart-talende, høylytte, handlingskrevende, varmhjertede appellanter og demonstranter som fylte gatene
og rommet foran stortinget. Med krav om avvikling av pelsdyrnæringen NÅ.
Pelsindustrien som uten noen tvil bryter norsk dyrevernlov ved sin blotte eksistens.
Derfor bør alle farmere øyeblikkelig miste retten til å holde dyr, pga. den grove dyremishandlingen næringen er tuftet på.
Ingen fler reveunger og minkeunger fødes på og inn i et nettinghelvete.
Som flere debattanter, deriblant Unni Lindell beskrev som de konsentrasjonsleire de er.
Jeg kjørte forbi en liten reveunge i vått mykt gress ved et jorde på veien hjem.
Det er der og kun der revene og revepelsene hører hjemme.
Nå kreves det at politikerne følger opp sine hittil tomme ord, og sier STOPP.
2.11.12
Some of the best things you can do for the environment and nature´s and your own health. If organically grown.
And where you don´t grow food or herbs, let the original wildflowers etc. of the area take over more of your gardens. So important for the insects and other species&the local ecosystems, keeping it more in balance. needed these days where so much land on earth is artificially cultivated and less and less of the natural flora and beauty and areas protected.


29. 10. 2012
Mother Nature takes the attention away from the presidential candidates and craves it for herself ...
When she speaks loudly, we listen.
Maybe she wants to be heard in this campaign ... so that more gives a voice/vote to her.
If we had given her as much care and attention that we give to ourselves and our needs, we might not have heard as much from her as we do these days. She speaks louder and louder ... ref. tornadoes in the us

Moder jord tar oppmerksomheten bort fra presidentgutta og krever den selv... Når hun snakker høyt, lytter vi.
Kanskje ønsker hun å bli hørt i valgkampen...og at fler gir en stemme til henne.
Hadde vi gitt henne like stor omsorg og oppmerksomhet som vi gir oss selv, og våre behov, hadde vi kanskje ikke hørt så mye fra henne som vi gjør i disse dager. Hun snakker høyere og høyere...

HAB.

- Vi har mistet kontakt med virkeligheten. At vi lever av og i en total avhengighet av naturen og dens øko-balanse. Naturlovene kan vi ikke rømme fra, ei heller at våre liv er ufravikelig lenket til naturens. Vi lever mer og mer i en konstruert boble. Naturen vekker oss tilbake til den virkelighetens verden vi faktisk lever i. Og ikke kan rømme fra.

- We have lost touch with reality. That we live by and in a total dependency on nature and its eco-balance. The laws of nature, we can not escape, nor that our lives are invariably linked to nature. We live more and more in an artificial bubble. Nature wakes us back to the real world that we actually live in and can not escape.

Hvor: Youngstorget Når: lørdag 10. november kl 17.00.
Tenn et lys i mørket for pelsdyrene og deres skjebner i norske pelsfarmer.
Stans denne groteske, inhumane behandlingen av medskapninger en gang for alle!
http://www.facebook.com/events/280975818668978/

"NOAHs årlige fakkeltog mot pels, hvor mennesker over hele landet samles for å markere sin avstand til
pelsindustrien – dagen blir 10. november! Markeringen kan i år være med på å avgjøre pelsindustriens
framtid i Norge. For niende år på rad arrangeres nå NOAHs fakkeltog mot pels, som er den største
anti-pelsmarkeringen i Norden. I år er det viktigere enn noen sinne at vi fyller gatene med budskapet vårt,
og roper så høyt at Stortingspolitikerne igjen kan høre oss. " Det blir også tog i følgende andre byer:

Trondheim - http://www.facebook.com/events/465752863456403/?fref=ts
Stavanger - http://www.facebook.com/events/342742939154482/
Bergen - http://www.facebook.com/events/501508269867046/
Ålesund - http://www.facebook.com/events/445833678787284/?fref=ts
Tromsø -event kommer..

25.8.12
20.8.12
Velg økologisk, for naturens, egen og fremtidige generasjoners helses skyld
.
Be om større tilgang til økologiske produkter i din lokale butikk. Slik er du med og snur en farlig utvikling.
Mattilsynet vil tillate mer gift i maten. 20.8.12.
http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?docid=13637
I mai ble grenseverdien for 18 sprøytemidler økt. Tre måneder senere forslår Mattilsynet å øke grenseverdiene igjen.
– Uakseptabelt, mener Oikos – Økologisk Norge og en rekke andre organisasjoner.
Tilsynet foreslår å øke grenseverdiene for 11 sprøytemidler og sette grenseverdier for tre nye typer sprøytemidler.
Åtte av sprøytemidlene er ikke tillatt brukt i Norge, men bare i land vi handler med.
– Dette er skremmende. Den såkalte «cocktail-effekten» ved å bli utsatt for en rekke forskjellige sprøytemidler er ikke vurdert.
Mattilsynet har heller ikke tatt høyde for at foster og barn er ekstra sårbare, sier Maiken Pollestad Sele, konst. daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.
Underskriftskampanje for å kutte giftopphopning i maten: (og i kroppen og naturen)
http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3859
15.8.12 --
I år er det igjen født paddebabier i kjellersluket. Så langt er 58 båret ut, og en liten salamander baby.
En av dem begynte straks forfølge et lite insekt og stikke tungen ut etter det.
Selv om hverken paddemor eller paddefar er observert. (+paddefar? 26.8. vakker grå, som ligner de små)
- So far 56 toad babies and a baby salamander is born in my basement water outlet this year, and carried outside.
One of them immediately started chasing a bug, and stuck his tongue out after it.
Even though neither toad dad or mom is observed inside. (+ dad toad?, beautiful grey/stonish colour. 26.8)
toad babies, biodiversity amphibians
10.8.12

Take care of nature and nature takes care of you. Climate change.
1.8.12

31-7-12
En film som inspirerer til å kvitte seg med gjeld og ikke betale strømregningen...
Til å tenke "out of the box".
Returnere til naturens overlegne intelligens av generøst, ekspansivt samspill til felles overlevelse.
Til alles b
este, alt livs beste.
A movie that inspires to get rid of loans and to not pay the electricity bill.. To think "out of the box.
" For the best of all life.
Returning to nature´s generous expansive cooperative ways of collective survival..
Trive. What on earth will it take. .
http://www.youtube.com/watch?v=lEV5AFFcZ-s&feature=player_embedded#!


17.7.12

biodiversity, nature as life giver hilde aga brun web of life


16.7 .12.
"Where there is love there is life". Gandhi.
We are all one, as parts of the great web of life. The web made out of love, creations of love.
We are all web weavers. When weaving with love in our hearts, for all life, love/life grows.
Weaving with fear diminish our capacity for love, for life. Eliminates life. Life feeds on love.
The love that embraces all. Love creates love, creates life.
Embrace life. Embrace love.
5.7.2012


4.7.12
nature is healer, embrace nature hilde aga brun
4. okt 2011.
Er invitert med på utstillingen New Age, Old Ways, i Denver Botanical Gardens, Denver Colorado, USA.
fra 19. nov 2011 til 5.februar 2012, i regi av noen av USA´s mest anerkjente indianske apache kunstnere.
www.freeapache.com
http://www.botanicgardens.org/content/upcoming-exhibits
Mitt kunstneriske arbeid, en løvetann-trommestikke "Bridge" er nå på vei til USA.
Se på mine kunstside for bilder av arbeidet.
http://www.hildeagabrun.no/kunst/prosjektsider/bridge.html

New Age, Old Ways. An exhibition by Bob Haozous, Kim Hargrove, Joseph Sanchez and Roxanne Swentzell
Nov. 19, 2011 – Feb. 5, 2012 Orchestrated by the FreeApache artist collective, led by Bob Haozous (Chiricahua Apache) and Roxanne Swentzell (Santa Clara), New Age, Old Ways presents a universal vision of spirituality in the form of the cross-cultural ceremonial drum and brings together indigenous artists from around the world.
"The goal is to inspire communication and dialogue with native peoples, their communities, and all of humanity. The shared discussion will be based upon common Indigenous perspectives concerning the environment. These initial conversations encourage viewer participation with their contribution of a message to the plants surrounding us."

Participating with the work "Bridge". A dandelion drumstick. http://www.hildeagabrun.no/kunst/prosjektsider/bridge.html
Message of my work: © "Bridge" "Seeds are the bridges to tomorrow. Take care of and be aware of the seeds you sow into the ground/future."Sprouting next spring/generation where feeding and bridging again to the next generation".
seeds are the bridges to tomorrow Hilde Aga Brun
Nov. 19, 2011 – Feb. 5, 2012
Orchestrated by the FreeApache artist collective, led by Bob Haozous
(Chiricahua Apache) and Roxanne Swentzell (Santa Clara), New Age,
Old Ways presents a universal vision of spirituality in the form of the cross-cultural
ceremonial drum and brings together indigenous artists from around the world

4. oktober.2011 Franz av assisis dag.
Vi må utvide vår respekt til alle våre medskapninger i naturen.
De er ikke mer født til livet for å være noens slaver, som kan mishandles enn vi er.
Mennesker har tatt "eierskap" både overfor natur og medskapninger.
Og er i ferd med både å kvele naturens fauna, og gjør livet til et mareritt for våre medskapninger i endel av landbruket.
Tenk etikk, økologisk osv... se paul mc cartney´s video "Glass walls" .
Jorden og andre arter er ikke menneskers eie. Alle arter har like stor arverett til jorden og livsutfoldelse som mennesker.
Vi er like for naturen. Underlagt identiske naturlover. Den ene art ikke mer verdifull i naturens lovverk og nettverk enn andre.
Like dødelige, like sanselige.
Franz av Assisis er en av de få markante kirkelige personer i vestlig historie som uegennyttig har talt naturens og dyrenes sak.
"If you have men who will exclude any of God's creatures from the shelter of compassion and pity, you will have men who will deal likewise with their fellow men. " I våre dager har desverre vektskålen tippet helt over i motsatt retning...Min løvetanntrommestikke "Bridge" er på vei til USA
27.9.12
Har fullført en tegning av en truet padde art i helgen, for den globale organisasjonen
"Amphibian ark"
som arbeider for å redde truede amfibier rundt om i verden. til en poster for deres verdensomspennende event rundt skuddårsdagen 2012. “Leaping Ahead of Extinction: A celebration of good news for amphibians in 2012”
I have been drawing a threatened "midwife toad" (jordmorpadde) the last days, for amphibian ark, for a promotion poster of events around "leap day" 2012. (skuddårsdag) “Leaping Ahead of Extinction: A celebration of good news for amphibians in 2012” to promote programs for directly threatened amphibies in rehabilitiations programs around the world, ex situ and in situ programs with releases and translocations of threatened species. I love the eggs he is lovingly carrying around with the many faces of new toads peeking out. The act of a loving father!
18.9. 2011
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7797854

"Natbussen kjørte rett inn i geiteflokk"
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4230763.ece
30 geiter ihjelkjørt liggende midt i veien.

Til norske politikere. Når skal norske beitedyrs lidelser ta slutt på norske hovedfartsårer mm?
Og når skal det bli en slutt på utryddelsen av norske rovdyr, som er statens og bøndenes utpekte hovedsyndebukk
for eget manglende tilsyn og for eget uansvarlige, uforsvarlig dyrehold? Hvorfor tar ingen partier på norsk storting dette på alvor, men istedet syr enda fler puter under armene, i form av f.eks. årets "rovdyrforlik" som har vist seg som forventet fatalt for norske rovdyr
Som om dette skal få ned tapet på de 100.000 dyr som årlig dør på beite IKKE pga at de er blitt utsatt for rovdyr/løshunder, som finner sauene ubeskyttet i naturen. Dette årlige tapet og lidelsene for disse store mengder av dyr årlig, vil jo ALDRI minske,
med den dyremishandlende politikk/ linje som føres i Norge overfor dyr som settes ute på beite,
de fleste av de 2 millioner dyrene overlatt til seg selv, i ukjente landområder uten noen form for vern, eller "kart og kompass"
havnende i mange fatale situasjoner på sin vandring.

I tillegg er denne form for "dyrehold" der hovedveifartsårer brukes som soveplass for beitedyr
som en kan se av artikkelen til direkte livsfare i trafikken også for mennesker, i tillegg er det en stor påkjenningen
å ufrivillig i mørke kjøre på uskyldige, usynlige i mørket dyr, uten refleksvester, for norske langtransportsjåfører og bilister, som i tillegg
kalles syndebukker, og kreves erstatning fra av dyreeier. Når erstatningen burde gå andre veien.

Jeg reagerer sterkt på praksisen med kombinasjon veitrafikk og beiteområder,
og det manglende tilsyn og trygge beiteområder for norske sauer/geiter i norsk uoversiktlig natur
Skal busselsskaper, bilister, osv. og våre rovdyr fortsatt spilles ut som syndebukker
for det eksisterende manglende tilsyn og uforsvarlige dyrehold i norsk landbruk?

Mattilsynet i Norge krever at private dyreholdere skal ha et forsvarlig tilsyn med og vern av sine dyr,
mens dette tydelig ikke gjelder for dyrene som eies av privatpersoner som aler opp dyr som næringsvei
i norsk mat-produksjon. Som vel mattilsynet egentlig først og fremst skulle krevd tilsyn med dyrene hos?

Mange bønder med beitedyr finner det tydelig betimelig å søke erstatning av" hvem som helst"
for eget manglende tilsyn og uforsvarlige dyrehold. Er det ikke ulven og bjørnen som får bøte med livet, pga dette,
så er det andre som må punge ut. Når tilfaller ansvaret for å ta vare på sine dyr bonden i Norge?
Bonden ser i artikkelen ut til å finne det helt naturlig å avkreve nattbussen erstatning.
Noe som tyder på det som altfor lenge har vært åpenbart, at bøndene har forventninger om å komme til "dekket bord" uansett = få erstatning uansett hvordan de har forholdt seg selv. Da dette er blitt systematisert ved at det belønnes i Norge å ikke gi tilsyn og vern til sine dyr,ved erstatning for tapte dyr istedet. Og at det ikke spiller noen rolle om de er bønder som har tatt ansvar for at dyr ikke utsettes for fare for unødvendige lidelser og død, eller ikke.
Nå må det snart skje en endring i praksis i Norge, på det som rammer et altfor stort antall sau og beitedyr årlig her.
Og som skader dypt vår fauna , våre rovdyrstammer.

Å ha geitehold der det går busstrafikk er desverre helt i tråd med rådende norsk landbruks politikk.
Dette er en tung dag, som det står i aftenpostens artikkel, men først og fremst for geitene, og deretter også for bussjåfører og passasjerer som utsettes for slikt. At aftenposten skriver det er en tung dag for bonden må først og fremst ha med det økonomiske å gjøre,
men han sier han har allerede vært i kontakt med busselskapet for å få erstatning. Bonden har jo 100% tillatt muligheten for at slikt kan inntreffe.
I samspill med den norske stat, som støtter denne type dyrehold, fullt og helt, både politisk og ikke minst desverre økonomisk.

Bruk noen av de 650 millionene som er gitt i erstatning til bønder i Norge over noen år bakover,
til å trygge norske beitedyr så de slipper de årlige, massive lidelsene som kommer av manglende beskyttelse og tilsyn.
Der de slippes ut i alle umulige terreng, ved stup, på hovedveier osv. Og der altfor mange fryser ihjel da de ikke blir funnet før vinteren.
Dette er ikke humant.http://www.botanicgardens.org/content/upcoming-exhibits

4.9. Snakket med en eldre jeger jeg kjenner idag fra østlandet. Som sier jegerne ser på bjørnen der han holder til (og hver det fins bjørn) som en godslig gubbe, som er trivelig å ha i skogen, og som spiser seg opp på bær gjennom sommeren, og at det må han få lov til å gjøre.
Og tar lite av vilt. Og jo går i hi 6 mnd av året. Han sier jegerne der mener det er andre av rovdyr som eter mer av vilt, og at bjørnen holder seg helst unna den ullete sauen. Flere av jegere osv. som støtter bjørnen bør heve stemmen for den ja godslige bjørnen nå.
Den er virkelig utsatt for heksejakt nå av "miljøvernmyndigheter" i ledtog med bondestanden som har utpekt bjørnen og rovdyrene som syndebukker for deres gedigne årlige sauetap som i hovesak skyldes manglende tilsyn fra dem selv. Nå må myndighetene og dyrevern og miljøvernorganisasjoner våkne opp og stoppe dyremishandlingen og faunakriminaliteten, og nedskytingen av allerede truede arter.
Istedet for å gå slik de nå gjør, i stikk motsatt retning. Og det i et department med SV i ledelsen.New Age, Old Ways
Når bjørnen spiser blir det mat på mange i skogen.
http://www.youtube.com/watch?v=nWKBPhQqnwQ&feature=fvsr
Mange er avhengige av de store rovdyras eksistens i vår natur.
Naturens intelligens skrider langt utover den menneskelige fatteevne.
Vi forstår i Norge ikke konsekvensene av vår pågående ekstremt aggressive inngripen i vårt økosystem.
Når "miljøvernministeren" i 2011 gir ut lisensjakter på våre allerede truede rovdyr
og fjerner viktige komponenter i norsk naturs biologiske mangfold og økoystemer.
For å pleie bønders kronisk manglende ønske om å gi beskyttelse og tilsyn til sine beitedyr,
og stilltiende aksepterer at 100.000 sau og lam lider og dør på beite årlig, av årsaker som ikke har med at løshunder og rovdyr
spiser det de finner gående ute i naturen uten beskyttelse og ettersyn.
I ulendt skogsterreng og kratt, langs våre veier, i tunneller, på fjellvidder uten ly, forvillet inn på kjøpesentre osv.
finner en norske sau og lam. 30.000 dør mulig pga rovdyr / løshunder, men egentlig dør flertallet av disse også pga.
at de ikke gis det forsvarlige tilsyn de etter mattilsynets egne lover har krav på.
Og som mattilsynet avkrever kjæledyre-eiere. Men som idet minste dyr som kun ales opp til slakt/mat burde komme innunder.
An exhibition by Bob Haozous, Kim Hargrove, Joseph Sanchez and Roxanne Swentzell
Intervju og innslag på Friluftsmagasinet NRK P1, 31. juli, 2011,

Om mitt forhold til og syn på å ta vare på vårt biologiske mangfold, vår livskilde, våre rovdyr, sau mm.
Om kunst og FN utstilling i Tyskland. mm.
http://www.nrk.no/programmer/sider/friluftsmagasinet/
Kunsten å ta vare på det biologiske mangfoldet. Nationen. 15.7.2011

Artikkel og intervju om min kunst og forhold til naturen
relatert til FN utstilling i Tyskland aug-okt. 2011

http://www.nationen.no/2011/07/15/landlig_livsstil/hilde_aga_brun/bjorn/
biologisk_mangfold/fn/6758040/?image=10Participating with the work "Bridge".
A dandelion drumstick.
http://www.dagbladet.no/2011/06/22/nyheter/rapport/innenriks/utenriiks/politikk/17027172/
"Snarlig masseutryddelse av livet i havet"
Kommentar: Havet er og har vært "det moderne menneskets" dumpingplass for avfall med en gigantisk eskalering siste århundre.
Ute av øye, ute av sinn, men ikke ute av økosystemet. Døende hav av mange ulike menneskeskapte årsaker.
Livets vugge på vei til utslettelse. Det sier det meste om vår manglende naturforståelse og evne til å se sammehengen mellom
liv, helse osv. Vårt grådige behov for å høste, uten tanke på å så. Vår manglende bevissthet på konsekvensene av
vår manglende begrensing på eget vanstell og forgiftning av naturen. Vi sager ikke bare over grenen vi sitter på, vi sager over livstreet.
Vi må ta ansvar for egne utslipp. tenke på hva vi heller i vasken. Som alt går inn i systemet.
Er det vi heller ut næring for liv eller grobunn for sykdom, deformasjon, ødeleggelse?
"Vår ytre forurensning er en gjenspeiling av indre forurensning", som Sandra Ingermann , forfatter av "medicine for the earth.
How to Transform Personal and Environmental Toxins" så klokt har ytret. På tide å ta ansvar for å rydde opp i det vi har skapt i verden,
av nedbrytende forurensende konsekvenser av våre tanker og valg overfor naturen. Som gjenspeiler vår manglende omtanke for helheten
og bevisstheten av de reelle naturkonsekvensene om at vi høster det vi sår. Og se på hva har vi skapt? Hvem er vi som har skapt dette?
Tid for selvransakelse.Message of my work:

Deltager på utstillingen ARTandDIVERSITY i RE-ART Hall Ihlienworth, Hamburg Tyskland. med 8 arbeider.
Hjemmeside: http://art-meets.de/ 11.aug.- 30.okt. 2011

50 kunstnere fra 10 land. Den første offisielle utstilling i FN´s tiår for biologisk mangfold.

FN´s oversikt over prosjekter i tiåret for biologisk mangfold:

Participating in the expo ARTandDIVERSITY" at RE-ART Hall Ihlienworth, Germany .
with several works. 50 artists show works inspired by Biodiversity.
"ARTandDIVERSITY" is the first art exhibition within the new UN-decade for Biodiversity
and it is an official Green Capital Project within Hamburg, Green Capital of Europe.

Jeg skal delta i en kunst-utstilling for biologisk mangfold i Tyskland som Norsk representant.
Et offisielt grønt hovedstads prosjekt i Hamburg, som er en offisiell grønn hovestad i Europa.

Mitt viktigste livsprosjekt er å arbeide gjennom kunst for å sette fokus på å ta vare på naturen.
Det biologiske mangfold. På og bli og være bevisst på, og ta hensyn til andre med- arters ve og vel og overlevelse.
Som henger så nøye sammen med vår egen. Økosystemer er truet over hele verden, av mange årsaker
styrt av menneskers handlinger, uten bevissthet for og hensynstagen til økobalanse og fremtidsperspektiver
for livet på jorda fremover. Vi er i ferd med å sette vårt økosystem på spill, utviklet over milliarder av år,
til opprettholdelse av livet. Mange arter er nå truet av oss i verden."Bridge" Seeds are the bridges to tomorrow.

Vår mor
Jorden

La ditt vann holdes hellig
Og dine skoger bestå
Beskytt dine sårbare
skapninger
i jorden som på jorden
Gi oss omsorg for deg
og helbred vår
likegyldighet
over den skade og smerte
vi påfører ditt skaperverk
Lokk oss vekk fra fristelsen
til å glemme
at du holder liv i oss
For jorden er....
kroppene våre
livet vårt
- din skaperglede

Hilde©95


Et alternativ til Fadervår

Our Mother
The earth

Let your waters be kept holy
And your forests remain
Protect your vulnerable
creations
in the earth as on the earth
Help us care for you
and heal our indifference
to the harm and pain
we afflict upon your creation
Guide us away from our temptation to forget
that you are our lifeprovider
Because the earth is...
our bodies,
our life
your joy of creating

Hilde©95


An alternativ to The lord´s prayer
1.9. 2010

http://www.siste.no/Innenriks/article5266688.ece
Bjørner er redd for mennesker. med god grunn.

26.8.
To the Animals, Anima= Soul/Spirit. Blessing to the 500 Souls, Spirits, heavenly creatures
that died in fire in their human enclosure on jæren last night.

Beannacht
("Blessing")

On the day when
the weight deadens
on your shoulders
and you stumble,
may the clay dance
to balance you.

And when your eyes
freeze behind
the grey window
and the ghost of loss
gets in to you,
may a flock of colours,
indigo, red, green,
and azure blue
come to awaken in you
a meadow of delight.

When the canvas frays
in the currach of thought
and a stain of ocean
blackens beneath you,
may there come across the waters
a path of yellow moonlight
to bring you safely home.

May the nourishment of the earth be yours,
may the clarity of light be yours,
may the fluency of the ocean be yours,
may the protection of the ancestors be yours.
And so may a slow
wind work these words
of love around you,
an invisible cloak
to mind your life.
.
John O'Donohue
~ Echoes of Memory ~

20.8. 2010 - 1.sept

45 små froske og padde pabyer er nå tilsammen hentet ut fra min kjeller.
I tillegg 3 store padder. Og to salamandere.
Mitt bilde "naturens helende berøring" fra 98, der jeg tegnet en frosk pr. antall år jeg selv var (da 33) rundt meg
begynner nå å gjenta seg i en virkelighet, da jeg feiret min egen 45 års dag nylig, og ja 45 frosker og padder har
inntatt mitt hus så langt i høst rundt meg.

8.8.2010
Det er frosketid igjen. Så langt 28 froskebabier (men ingen foreldre) er funnet i min kjeller.
I fjor fant jeg 7 babies og noen voksne, både padder og frosker.
De har fått seg en dusj og er sluppet ut i markjordbærskogen i min medisihjulsirkel.

26.6mattilsynet vil ha bort ulven. På høy tid dyrevelferd igjen skiller lag med et mat - tilsyn http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7182667

23.6
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10009437
Norges holdning til oljeboring farlig

20.6.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3700851.ece
Dyreforsøk uten tilsyn i Norge
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2928840.ece
Fører ikke tilsyn med dyreforsøk
Etaten som skal passe på forskere som gjør dyreforsøk, har ikke hatt midler til å føre tilsyn de to siste årene. Halvparten av dyreforsøksavdelingene har manglet godkjenning siden 2005.
Egentlig er det meningen at FDU skal foreta uanmeldte inspeksjoner ved norske forsøksdyravdelinger. Likevel har ikke utvalget vært på et eneste uanmeldt besøk de fem siste årene. De siste to årene skal det ikke ha vært ført tilsyn i det hele tatt.


15.6 oljebrønnen var ute i risiko
http://www.abcnyheter.no/verden/100615/kjente-til-problemene

8.6
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10008697
brunpelikanenkan utryddes pga oljesølet

13.5.
Ja, takk til stans i norsk "tradisjon" det siste århundret. Isen vil ikke savne dere.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/100-aar-gammel-selfangsttradisjon-gaar-
mot-slutten-3206585.html

12.5
"Miljøvernmyndighetene" tillater oljeboring ved vernet korall rev
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7120451

http://www.abcnyheter.no/nyheter/miljo/100512/har-dumpet-23-tonn-kjemikalier-i-laksefjord

http://www.hegnar.no/motor/article425284.ece

7.5
http://www.abcnyheter.no/norge/100507/kutter-egg-fra-burhons
BRAVO; REMA! Som første kjede kutter de ut all buregg!
Det varmer et hjerte som unner dyrene det naturgitte liv i naturlige omgivelser vi selv har. Når det kun selges økologisk vil det være enda bedre. For der får også fuglene naturlig lys og uteluft. For tenk på leve et liv i bur i en steinblokk og ikke vite noe om det vidunderlige livet som finnes utenfor, som høner elsker ! kanskje like godt de ikke vet.

7.5.De enorme konsekvensene for livet og dyrene er i gang pga oljekatastrofen.
Deres livskilde er omgjort til en kvelende, giftig massegrav.

The enormous consequences for life and animals living in the oil spill zone are taking its toll. Their Source of Life is now transformed to a suffocating, poisenous mass grave.

http://www.abcnyheter.no/node/109177. Fugler tilsølt med olje. Fuglene ble funnet på Louisianas Chandeleur-øyer, det første amerikanske kystområdet som er blitt rammet av oljelekkasjen
5.5.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3636994.ece
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3637219.ece
600 truede arter
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/oljeutslipp-truer-over-600-dyrearter-3200890.html
4.5.
Schwartzenegger snur i oljeboring-vil finne andre måter å tjene penger på :)
http://www.dagbladet.no/2010/05/04/nyheter/utenriks/miljovern/olje-marerittet/11564772/
Det er så langt en utenkelig tanke for norske myndigheter, som ikke lar seg "affisere"

3.5.
Vi ser bare begynnelsen på tragedien i mexico gulfen
En ufattelig tragedie og omfang for utallige arter og individer . Sårbare arter kan forsvinne.
Verden må snu i fremtidslinjene for drivstoff og energi. Jeg tenker på alle som vil lide fremover pga katastrofen. http://www.dagbladet.no/2010/04/30/nyheter/miljo/deepwater_
horizon/oljesol/miljokatastrofe/11522956/

http://www.abcnyheter.no/verden/100502/dode-skilpadder-skylt-pa-land
Samtidig i dag er kaptein for full city katastrofen dømt til en latterlig lav straff, som ikke inkluderer miljøkriminalitet. http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/krim/seks-maaneders-fengsel-i-
full-citysaken-3199205.html
Som close up vitne og frivillig i arbeidet med fuglefanging og fuglevasking. og vitne til den enorme oljeoppryddingen som enda pågår.
Er det på en side helt uforståelig. På den annen side, at den norske stat kaller det et enkelt brudd på forurensningsloven vitner det om at Norge beskytter sin "rett" til å begå fremtidige oljeutslipp og miljøkriminalitet. Og det lukter korrupsjon- mot miljøet.

2.5.2010
En enorm tragedie utspiller seg i mexicogulfen. Menneskelig galskap har forårsaket igangsettelsen av en ufattelig miljøødeleggelse.
http://www.dagbladet.no/2010/04/30/nyheter/miljo/deepwater_
horizon/oljesol/miljokatastrofe/11522956/
En tragedie for millioner av individer som vil lide seg gjennom langsom forgiftning, drukning, død. Fugler, store pattedyr, små individer, utallige arter. Jeg har lyst til å flagge på halv stang.

30.4.2010
Åpner utstilling i dag, "I kilden". Livskilden. Vi lever midt i den.
På galleri fryd i Eidsfos. www.gallerifryd.no
Åpen til 23.mai. 15 nye arbeider, og ni tidligere. Mange padder, my skapelsesprosesser. mange sårbare arter i vårt livsmangfold.
En utstilling til ære for kilden vi lever i og av. Ta bedre vare på den...

5.9.09
Frosker og padder har lagt sin elsk på "meg" og huset mitt for tiden. Etter at jeg begynte tegne frosk.
Herr og fru padde og syv padde og froske babier +voksne frosker så langt observert ja, faktisk i min kjeller.
(nok hoppet ned via kjellerlem)
Herr padde har jeg møtt to ganger i dag. På vei ned kjellertrappa igår, inne i kjelleren i dag, og ute i mørket ved inngang i kveld.
Nå skal jeg lage et overvintringstilbud ute til dem. Jeg har ingen erfaring med frosker innendørs. Søker de seg inn i kjellere når vinteren nærmer seg om de kan? Og disse små babyene, på halvannen maks 2 cm. Jeg får grave en froskedam til våren. Og så har jeg fått tatt noen fine paddebilder.
21.8.09
Jeg fikk være med og slippe ut en rehabilitert oljefri skarv til naturen igår.
Den nølte med å forlate følget først, (den har fått god pleie, og bruste med fjærene når jeg observerte den pusset seg, i sitt eget blåe "beduintelt" på vaskeriet. harmonisk og trygg. Så og si alle fugler jeg har sett ved vaskeriet har imotsetning til endel jegeres tanker om at fugl ikke aksepterer menneskelig pleie, tilpasset seg og vist trygghet i sine midlertidige omgivelser. med mye tilgang på fersk mat mm. i selskap med sine egne.) Skarven som ble sluppet tilbake i naturen igjen hoppet etter en stund, litt nøling, ut i vannet, der ble den mottatt av en måke, som søkte dens selskap flere ganger. Den hoppet opp på en sten, og snart tok den av. Den fløy høyt, høyt, lenge. Fantastisk å se. Med oljen kunne den ikke fly. Landet etterhvert i vannet ved en holme blant en fugleflokk. Fler fugler slippes imorgen. Fuglevaskeriet er et helt spesielt sted .
Det er synd at ikke fler har meldt seg til å fange inn fugler. Dette kunne kommet så mange fler til hjelp, som istedet på ulikt vis må bøte med livet. Det er ikke enda forsent, men tiden begynner å renne ut nå. Vil noen melde seg og hjelpe fange fler fugl, gjør det nå. Ellers vil det være for sent for dem. Disse fuglene er helt spesielle. Vakre, nydelige skapninger. Mange fulger er nå klare til å slippes fri. Mange holder til i basseng etter vask (med "øyer" de kan sitte på også. I påvente av å bli helt vanntette, få gode blodverdier til å slippes tilbake. De får den beste behandling. Fugler som var svake er blitt sterke og flyvedyktige igjen. Jeg håper norske myndigheter er forberedt og beredt til å verne bedre om naturens skapninger ved neste utslipp. Og gir dem denne muligheten til i løpet av korte uker vinne livet sitt tilbake. De er verdt det. Vi mennesker bruker milliarder av kroner på oss selv, på å utnytte naturen. Vis naturen respekt. Om det koster 10.000 å rehabilitere en fugl. Hvem skal bestemme at en fugl ikke er verdt dette? Og hvilket syn på naturen gjenspeiler dette?
De som har deltatt over tid i dette arbeidet ved langesund, vet at dette er et positivt tiltak for naturen. Til beste for dyrene involvert. De heldige få som ble fanget inn. En liten prosentandel av de lidende fuglene. Jeg håper engasjementet for slikt arbeid øker såpass i fremtiden at fler arter og fugler og liv langs sjøen kan gå en bedre fremtid i møte. Forebygging av slike katastrofer er det aller, aller viktigste. For etterpå er helvete løs for naturen og dens sårbare skapninger. Siri og Sissel, dere gjøre en kjempejobb der nede. Og takk til alle utenlandske eksperter som har gitt av sin tid og ekspertise til å hjelpe de norske fuglene, og lære opp norsk fagpersonell. Krysser fingrene for større globale krav for oljeindustrien både til mye sterkere forebygging av katastrofer og mye større ansvar for å rydde opp og bruke mer av de billioner av kroner de henter opp av havet tol å rehabilitere natur og fuleliv og annet liv som er blant ofrene etter deres virksomhet.Take care of and be aware of the seeds you sow into the ground/future.
20.8. Frosk. Jeg har tegnet frosk de siste par dagene. I dag tidlig ser jeg min katt snoke rundt et forheng i stuen, og der hopper en frosk frem. Ikke første gang jeg har opplev slike sammentreff. For sikkerhets skyld dukket den opp dagen etterpå også, i kjelleren. Jeg elsker frosk. Naturens skapninger er utrolige og vakre.
10.8. 09. Oljekatastrofen ved Langesund.
Hører på nyheter at regjeringen sier de nå vil ha offentlig beredskap for vasking av fugl ved oljekatastrofer. De ser at arbeidet ved Langesund er vellykket. Gratulerer - alle som har bidratt og bidrar! Det har ført til en stor snuoperasjon! I fall dette går igjennom er det en stor seier for naturvernberedskapen i Norge. Norsk politikk har vært å drepe og ikke bistå faunen i alle tidligere år. Norge viser naturvilje! Det trengs fortsatt frivillige til å fange og vaske fugl. Se kontaktmail under.
Oljekatastrofen ved Langesund. Det handler om fugler igjen. Aug. 2009. Kontakt jb-r@online.no - om du ønsker hjelpe til fremover. Du trengs!

2.aug.
Jeg meldte meg som frivillig til å hjelpe oljeskadd fugl etter forliset i Langesund, og dro ned tidlig den 2.aug. og fikk med en god venn.
Da var prosjektet i sine spede begynnelse, men vi ville delta i oppbyggingen, og hjalp til med å snekre kasser første dagen, før vi fikk tips om å sjekke ut et område i nærheten for å prøve å fange inn fugl. Da fikk vi gjort erfaringer på hva som behøvdes - spesielt av mer menneskelige ressurser for at prosjektet kunne ha noen suksess eller ikke. Og en følelse av maktesløshet, da vi innså at når fangearbeidet er overlatt til noen få selvmeldte frivillige (som oss) som var de første ute, til å prøve å fange inn fugl i et enormt omfang av tusener av skadede fugl, var det et prosjekt som ikke kunne lykkes. Når valget var tatt av miljøvernminister Solheim om at de gikk inn for vask av fugl, måtte det fulgt menneskelige ressurser med for innfanging, ala heimevern på disse enorme områdene. Men slik er det foreløpig ikke blitt. Vi holdt på lenge den kvelden, fikk låne vadebukse av en lokal som stoppet bilen, men desverre var vi for få og urutinerte med hoven. Det ble nesten og nesten.

3.aug.
Vi som var der prøvde også andre dag, da å fange i båt, med eksperter fra utlandet i å stelle fugl
(og som egentlig skulle holdt seg til den jobben, og behandlet fugl, men istedet måtte hjelpe til å fange fordi de ikke hadde fått inn fugl) Vi hadde og med journalist fra abc tv, og fikk bare tak 3 døde fugl. Ute på det sorte havet,var de tilsølte fuglene for vanskelige å nå. Resultatet ble deretter. Vi var bare gjennomvåte fra striregnet og de høye bølgene.
Heldigvis på kvelden ble ornitolog Ivar ruud eide med til nevlunghavn, for å se på områdene vi ikke hadde klart, kun to personer kvelden før å fange inn fugl. Det virket som de var borte, men så dukket det frem flere. Det dukket opp og frivillige fra fortvilt lokalbefolkning som hadde forstått de måtte prøve gjøre jobben selv for å redde fugler, og de kom med tre fugler klare i esker. I tillegg begynte vi innfanging av fuglene som var i vannet ved stranden, og en i gresset. brukte tildels manngard. Min venninne ofret seg nå og gikk i vannet med vann til høyt opp på lårene i joggebuksa, og en lokal yngre herremann kastet klærne og fanget effektivt den ene fuglen etter den andre i langunderbukse. Og ornitologen håvet også inn. Det ble en god avslutning på våre to første dager der nede. Og ekspertene fikk dyr å hjelpe.
Jeg ble veldig imponert over de utenlandske ekspertenes kunnskap. Innfangede fugler var helt rolige i deres nærvær. Jeg kan berolige de som får servert bilder på netthinnen og via media om at fuglene ville hatt det bedre døde. Jeg vet de er i de aller beste hender. De har lang erfaring fra katastrofer om i verden, og en av dem har eget fuglerehabiliteringssted i Belgia for sjøfugl langs kysten i over ti år.
De lokale heltene som fanget inn fugl hadde og gjort viktige observasjoner, fra et sted med opp mot 150 skadede fugl som det nå 4.8 er begynt å fanges inn fugler på, ved Mølen. Hvor det er fuglereservat, og det ser ut som 50% av fuglene er skadet.
Etter en maktesløs følelse, drypper det nå inn litt resultater for strev mange av de ikke så veldig mange, fra mange organisasjoner har gjort i en hektisk organiseringsstart. Kanskje skal de få frivillige allikevel lykkes og fått hjulpet og reddet en liten del av bestanden. Og så bør de som ikke klarer fanges få hjelp også. Men de blir og slitne etterhvert. Og er da lettere å få tak i. De dør til slutt av diare, uttørking, utmattelse og de på havet av drukning om de ikke får hjelp. Så mange døde allerede, og viktig å plukke dem med også, for de spises på av fugler og dyr som ikke har fått oljesøl i seg. Så ikke la dem ligge.
Nå skal jeg prøve samle krefter til å dra ned igjen imorgen. De trenger frivillige i flere måneder, til å fange fugl, og til å forhindre ny fugl fra ødeleggelse ved å rense opp i havet. Alle som har en link til kysten,og alle som bryr seg om naturens skapninger, om dere hadde kunne avsett en dag, alle og enhver, da hadde de hatt titusener av frivillige. For den er basert på frivillige denne aksjonen, så langt, og de er ikke mange. Viltnemd, silvilforsvar, brannmenn, har og bistått på ulikt vis. Jeg håper og tror når folk forstår at det nytter å hjelpe noen, at en slik aksjon ikke møter så enorm motstand fra mange hold i fremtiden. men at det blir forståelig og at folk blir bevisst på også fuglers verd. Og verd til å gis en sjanse. For mange av de som fanges inn har ikke livstruende skader annet enn oljetilsølte bryst, som er døden nok om de ikke fanges inn, fordi de prøver spise bort oljen for å få den bort. Derfor trengs det at en hjelper til å fange inn. Det ser ut til at fler fangere kommer til nå også.

5.aug.
drar tidlig hjemmefra og joiner en ny liten gruppe fra noah og en lokal medhjelper.
Vi kommer oss etterhvert ut i felten, og prøver oss på en strand først, omlid, det bærer ut i vannet opp til nesten midja (varmt i vannet, så om i støvler og drakt, og ikke vadestøvler gikk det greit) vi prøvde ringe inn en ærfugl, men var for sene. Dro videre til ormelistranda, vi har fanget et par ganger tidligere. Der ser jeg en sort tilsølt skarv blant sorte molostener. Men jeg la merke til den likevel der den stod helt stille. Vi gikk ut i vannet på hver side av den. Etter en stund, ble den urolig, og stupte ned i vannet i retning meg. Den dukket, kom opp, og jeg fikk min lille hov rundt den. Jeg glemmer ikke blikket da den kikket opp på meg med utrolige lyse grønne øynene. Et bedende blikk av -hvem er du, vil du være snill mot meg? Den var så tilsølt av olje at jeg bar den raskt til land og fikk hjelp av mine medfangere til å slippe den ned i esken. Den forsøkte å forsvare seg, og var nok redd. Men roet seg helt i bilen. Jeg så på dem sjekke den ut med en gang den ble tatt inn. Den var nok stresset i sin nye situasjon. Mens jeg leverte fuglen, klarte de andre i gruppen å fange 4 skarv til i samme bukt. Meget våte ble de også, men skarvene var slitne, allikevel jeg kan love, de gjorde en kjempejobb og fikk og hjelp av en lokal medhjelper. Jeg håper det går bra med alle skarvene, fikk melding nå fredag, den 7.8. at skarven er i form. Håper at de som mange av de andre fuglene deler kasser og slik også blir mer avslappet i samvær med sine egne. En blir opptatt av hvordan det går med de en har fanget inn. Jeg håper den sterkt oljeskadde toppskarven overlever de allerede påførte skader, og restitueres helt til å slippes ut igjen senere. Det skulle jeg gjerne overvåket.
Jeg ble idag invitert av de hyggelige fuglesykehus medhjelperne til å delta der og få opplæring. Godt å få Siri på plass også. Så mange fantastiske gode, kyndige mennesker på et sted. Jeg bisto som "legesekretær" og tok imot alle fugler til veiing, og noterte all info om hver fugl.
Et stort apparat er i sving nå. Opp imot 70 fugler er fanget inn. Og jeg hørte folk i viltnemda også si de hadde begynt å konkurrere seg imellom om å fange flest fugl. Det var utrolig bra å høre.

7.8. Pr.idag er rundt 100 fugler fanget inn.

Min roman "Soldans. Evig reisende" er kommet ut. Mer informasjon om boken på mine inspirasjonssider. boken har og relevans til å ta bedre vare på vår natur.


My novel "sun´s dance. Eternal travellers" is now published. more info on inspirationpages. the book is also related to take better care of our nature.


April 2009

Back in Norway, in a place where birds fly.

Back in norway. in september after a stay in nature in sweden, after a move out of Drammen, as a consequence of their downslaughtering of the river and sea birds related to doing a makeover of the beaches in town, that were to be banned for the local birds that were eliminated, killed off and scared off.

I have moved to Krøderen, where I have been lucky to see waterbirds playing and inhabiting the area and fields. Their singing in the fjord in the mornings is a beautiful sound, and several rare types of geeses fly over the home. It is good to experience that such birdlife have some spaces in this country where they still can exist.
Hopefully the area can accept the visitation of these birds in the future as well. As wild creatures do have a right to this earth as much as we have.

It is a great pleasure for me to live in areas with richness of wildlife, not the least the ravens, have followed me on my 3 homeplaces after Drammen. I am thankful for their existence in nature, which is the sign of a balanse and richness of nature that still is surviving at the moment in some areas.

April 2009

Tilbake i Norge, på et sted der fuglene finnes.

Jeg kom tilbake til Norge i september, etter flytt inn i naturen i Sverige fra Drammen. Et sted jeg valgte forlate på grunn av deres tragiske forhold til sitt fugleliv langs elven og fjorden. En utradering av fuglelivet i forbindelse med nye strandanlegg og veianlegg.

Der jeg har flyttet til ved Krøderfjorden har jeg kunnet sette pris på å ikke minst høre men også se vadefugler, tildels sjeldne arter av gjess mm innta fjorden og leke i grålysningen på jordene. Jeg har slik kommet til et sted der fuglene tillates en eksistens i naturlige omgivelser for dem. Og jeg håper de og i fremtiden vil vises storsinnethet i forhold til sitt opphold i området med den rett til et liv de har i naturen på lik linje med oss selv.

Det er en fryd for meg å bo i områder med rikt fugle og dyreliv.
Og flere av mine favorittfugler, ikke minst ravnene har fulgt meg på mine tre bosted etter Drammen. Jeg er takknemlig for deres eksistens i naturen, og tegn på at en viss rikdom i naturen enda også overlever her i landet noen steder.

La eplene ligge og se det vakre epletreet

26.08.08

Vi spiste av kunnskapens tre en gang som medførte at vi ble blinde for vårt paradis og forlot det. Men det finnes enda... Selv om vi er i ferd med å drepe epletreet med eplene vi plukker.
Livet sirkler snart ikke lenger rundt oss og vår posisjon i verden. Vår egodyrkelse er i ferd med å bli brutt ned av økologiske omstendighteter vi har skapt i vår søken etter "lykken", og svarene "der ute" utenfor det paradis som er her, som vi er blindet for. Jordens egen visdom. Den jord vi er i ferd med å ødelegge! Vårt egentlige paradis. Enn så lenge.
Menneskets alt økende ego- og posisjoneringsbehov over årtusener må skyves til side, om jorda skal få fortsette sitt livsløp. Toppen av egoets tid er nå. Vi dyrker "stjerner", som lever i se og hør. hva som skjer en Paris Hilton angår hvert menneske på jorden? Hvorfor er slike vårt univers´sentrum for så mange i vårt tid? Fordi vi alltid trenger "guder", om de er aldri så selvopptatte og ukloke? Hvilken illusjon tilbyr de? Gjør de oss til bedre medmennesker? Øker de vår evne til empati?

Fokus i vår tid burde skiftet fra å være på posisjoner, å gi næring til media-guder og gudinner, til fokus på jordens og våre medskapningers og medmenneskers fremtid og nåtid. Hva er skjønnhet, det vakreste i verden? Om en bare ser med hjertet? Skal vi utforske åndelige, terapeutiske felt, bør en i vår tid gjøre det mer med intensjonen å skape positive forandringer for helheten. Det er gledelig at flere begynner å arbeide for dyr som terapeuter, og jeg håper flere søker å hjelpe naturen fremover. Heale egoet, respektere folks unikhet, istedetfor å forsøke andres identitet til ens egen. Istedet favne og bli kjent med hvem en selv er, og ikke er. Den som peker på solen er ikke solen.

I vår tid er konsekvensene av våre handlinger mer omfattende enn noen gang. Hva vi nå sår i verden er hva vi vil høste fremover. Fordi verden nå er så i ubalanse er våre små valg avgjørende for fremtiden. Vi har ikke like mye å gå på lenger. De valg en gjør hver dag overfor ethvert menneske, dyr, og overfor skaperverket. I vår cybertid, må vi være veldig forsiktige for å ikke miste enda mer kontakt med våre vakre virkelighet, Jorden. Vår oase i universet. vi er utvalgte som får leve her. kanskje finnes flere planeter og romvesener som oss. Men ikke la oss tørke ut og drepe vår planet i mangel av kjærlighet og visdom overfor den. Hjelp til å rense den. Den må få omsorg, renses for grums, forurensning, gift. Nå er den kritisk overbelastet . Nå trenger vår livgiver vår hjelp, nå er det vi som må takke gjennom handling. Jorden gjør enn så lenge sitt selv for å rense seg, når vi ikke handler.

Are you Sunny. Clouded. Cold. Stormy. Burning. Flooding?
We are nature. what is your inner weather, today?
We ARE naure. We are everything. We have all the elements from the universe with us. Ourselves universes, as children of the universe. When we send out sun storms from inner joy, the energy dances like auroras touching the surface of another. You are the weather in other peoples lives as well. they feel and see your energy, vibrations, expressions. Are you someones sun? or their clouds or storm? Are you a beautiful stream or lake, a happy source to drink from? What do you give to life? If you rain all the time people might go somewhere to hide. If you are warm, they will seek you out for comfort. If you are a stream of clear wisdom, people will drink and drink. if too muddy, they will not. Who are you naturechild? What are you like?
Vill eller domestisert? 24.7.08

Wild or domesticated?

Er du vill eller domestisert? Hvor mye i deg får leve ut sin indre flamme? Sin ånd?
Hva vil det si å være i det ene eller det andre? Fri og selvstendig eller dominert av andre? Være vill har vært å ikke følge strømmen, Ikke å ha tilpasset seg en menneskegruppes tilrettelagte systemer. Å ikke ha vært noens fange. Å følge sitt naturlige instinkt. Følge det en brenner for uavhengig av hva andre måtte mene om det eller en. Å være den en er. Med sine styrker. En ulv er en ulv, en bjørn en bjørn, en katt en katt, et menneskebarn et menneskebarn og samtidig er alle individuelle sjeler. Jeg er vill når jeg kjenner jeg følger hjertet og innskytelsen og våger gå inn i ukjente landskap og utforske. Domestisert kjenner jeg meg om jeg ikke våger følge det jeg egentlig skulle gjort og drømmer om. I tillitt er jeg vill. I mangel av tillit blir jeg domestisert. Noen få tanker om å være vill eller domestisert i denne verden.
24.7. 08 - snart et år tilbragt i svensk skog og snart er tiden her over

Soon a year in the forest of sweden to be over

Behovet for å komme inn i naturen bragte meg for snart et år siden inn i skogene i sverige. Naturen tok i mot på fantastisk vis, og tiden har vært full av møter med mange ulike dyr, viltlevende og dyr levende fritt om enn på denne villmarksgården. Det var meningen at jeg skulle bli her lenger, lage et retreat/kurs sted med hovedvekt på natur som tema for ulike områder. Hindringer tilrettelagt av selgere av gården i Sverige gjorde dette umulig å gjennomføre for meg økonomisk. Og jeg ser frem til å heller tilrettelegge min drøm i naturen hjemme i Norge. Sverige er billigere, og har rik natur, men jeg har et arbeid å fortsette å gjøre hjemmefra når det gjelder større forståelse for og respekt for naturen, og ser frem til å komme hjem til mer vante forhold og nye bedre muligheter. En stor erfaring har det vært på godt når det gjelder naturen. Så takk til alle dyr og planter som har gjort min tid i skogene der borte verdt et besøk.
Are you travelling by airplane? Remember to buy a climate ticket to make up for your pollution - on mittklima.no or myclimate.org Skal du ut og fly? Husk å kjøpe klimabillett pluss så dekker du hundre prosent av dine utslipp. mittklima.no
22.8.07

Once more today the local governments "naturepolice" proudly announces that he has again maintained order on the beaches of the town by killing of 19 canadagees, so people will be happy. What can one say but leave a last commentary.:

One tonn of birdseeds

Byt the Hornborga lake in Sweden 10.000 cranes arrives each year to a magic area with a multitude of bird species. (www.hornborga.com).
The swedish local government puts out a tonn of birdseeds under the high season each evening.Here it is supposed that natureconservation is about killing it off if it bothers us (like in this town where beaches in the middle of nowhere in the the middle of the river where people never go are for people only)
But natureconservancy is about taking care of the remaining parts of the past richness and manifold of nature, that in this area is long gone, since birds are only tolerated in very small amounts. I have lived in Alaska and Canada, in places where respect for the land and native animal life still exists. Like where thousands of eagles line up along the salmon rivers to fish. It was a shock then to return to the local estranged relationship from nature, the careless and destructive attitudes and the nearly stripped of wildlife nature. I am grateful to be able to soon move away to the area in Sweden called the "bird way" Where a consciousness of the value of richness in nature exists. And is cared for in other ways than by greediness towards other species in a town people swim in material goods in giant malls themselves. Luckily oasis still exists for both peoples and animals that still is connected with nature. I hope canadageese and other species that have been so unlucky to end up here some time get to know also that these kind of places and welcoming attitudes towards souls like them exists.

22.8.07

I dag står nok en gang byens viltforvalter frem i Drammens Tidende i stolthet over å ha gjenerobret byens lov og orden på strender ved å så langt ha avlivet 19 canadagjess. Hva kan en si. Annet enn å kun gi kanskje sin siste kommentar.:


Et tonn fuglefrø

Ved Hornborgasjøn i Sverige kommer 10.000 traner hvert år, til et fantastisk område med overflod av fuglearter. (www.hornborga.com)
Der legges ut av svensk offentlig viltforvaltning under høysesongen et tonn fuglefrø hver kveld. Her antas det at naturforvaltning handler om avlivning. Men forvaltning handler om å ta vare på de restene som er igjen fra tidligere overflod og mangfold. Forlengst borte herfra, hvor fugler kun finnes i små antall fordi overflod ikke tolereres og fryktes. Jeg har bodd i Alaska og i Canada, på steder med ennå eksisterende overflod og respekt for artsmangfold. Der f.eks tusener ørner samlet seg for laksefiske langs elvene. Det var et sjokk den gang å returnere til den lokale fremmedgjortheten fra naturen, de likegyldige og destruktive holdningene og den slunkne, fattige naturen. Jeg er takknemlig over å selv snart kunne flytte til det området i Sverige som kalles "Fågelvägen". Der bevissthet i forhold til naturrikdom tas vare på på annet vis enn ved gjerrighet overfor andre arter i en by folk selv svømmer i materialistisk overflod. Det finnes heldigvis enda steder som er oaser for både mennesker og dyr som enda har tilhørighet til naturen. Jeg håper Canadagjess og andre arter som har vært så uheldige å havne her i byen en gang og får nyss om at slike steder og imøtekommende holdninger til slike som dem eksisterer.


Hilde Aga Brun

Claude Monet:
The richness I achieve comes from Nature, the source of my inspiration.
Helen Keller:
To me a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug.
5.8. Local paper today- "A lynx has kille 8 lambs (..at least 5..) -Lambs disappeared strangely in the forest last year, so therefore there must be more lynx in the area.."
Therefore the farmer will now be allowed by the local government to shoot and kill at least one of threatened lynx species. Without knowing how many is left in the area. And in a few weeks the farmer will kill off the rest of the lambs. But that is ok for everybody, cause the farmer is not a threatened species. And people can eat their lambchops in peace.
5.8. Dt-i dag "Gaupe drepte 8 lam - (ihvertfall 5) - Lam ble uforklarlig borte i finnemarka i fjor så det må være flere gauper i år " - Derfor skal bonden nå få skyte med tillatelse fra fylkesmannen ihvertfall en truet gaupe, uten å vite hvor mange som er igjen lokalt av arten. Om få uker dreper bonden resten av lammene. Men det er greit. For bonden er ikke en truet art. Og folk skal få spise sine lammekoteletter i fred for gaupa som hører til i den naturen sauene har "overtatt".

Akseptert som medlem av ARTISTS FOR CONSERVATION

Accepted as a member of ARTISTS FOR CONSERVATION
A great honour and a great day. I will soon be listed on their page.
27.7. En stor dag for meg. Jeg er akseptert som medlem av den verdensomspennende "Artists for conservation"- supporting nature through art. Tidligere kalt "The worldwide Nature Artists Group". En enorm ære å bli akseptert og kunne gjøre en innsats for naturen gjennom dem. Og fordi de har verdens mest anerkjente dyre og naturtegnere i sin gruppe. Og kun aksepterer høy kvalitet på medlemmer. Kunstnerne som er aktivt involvert i vern av natur via sin kunst og på annet vis. Min kunst vil nå bli sett verden over i fremtiden. Jeg er registrert på sidene over nye enda ikke aktiviserte kunstnere. www.natureartists.com


- Together we will leave this place.
http://www.lovecanadageese.com/
I Drammen skytes de nå bort uten noen verdig grunn.
Andre steder settes de særdeles vakre canadagjessene høyt i hevd. Drammensere ser dem som søppel. Fremmedgjorthet og destruktivitet overfor naturen er årsaken til at jorda er der den er i dag.

Sammen vil forsvinne både fugler og en naturverner fra stedet som tydelig aldri vil skjønne verdien av livet i naturen eller vise den noen nåde. Så får en satse på at Drammen får innflyttere med mer hjertevarme overfor naturen fremover. Jeg emigrerer snart til et torp ved et naturreservat i sverige for å komme til et område den naturen vi ennå har hedres. Og gleder meg stort over det. Forlater da et lite hus i naturoase m gåavstand Drammen sentrum, og er du en naturens venn og interessert i kjøpe hus her, er du velkommen til å kikke.
25.7. Todays paper: The "natureconserver" tries to find a balance between the animals and the different needs in the population". -As excuse for killing off the canada geese in town. - 25.7. Dagens dt: "viltforvalter forsøker å finne en balanse mellom dyrene og de forskjellige ønsker blant befolkningen"
-som forklaring på avretting av gjessene i byen.-
24.7. The local paper (dt) tells today that the local governmental triggerhappy "naturekeeper´s" will continue shooting until all shit from birds are gone from what shall be the new birdfree beaches people almost never goes to, in the middle of the river..
"Will continue shooting geese till all their shit has disappeared"

The same day the local government spills themselves out tonns of sewards into the river, but say it is not a problem. Nothing will be done (and of course no one will be killed because of it..
Pollution from peoples minds is a problem for the birdlife...
24.7. Drammens tidende formidler De vil fortsette å skyte gjess til all møkk er borte... (?!) på en strand drammensere tinærmet aldri beveger seg midt i elva.
"vil skyte gjess til all møkka på stranda er borte"
Samme dag kan de formidle at kommunen selv slipper store mengder ren kloakk ut i Drammens elva i dag. Men dette ser kommunen ikke som noe problem. Ingenting skal gjøres (og ingen skal selvfølgelig skytes..)
Forsøpling fra menneskers sinn er et problem for fuglelivet...
Some day the earth will weep, she will beg for her life,
she will cry with tears of blood. You will make a choice, if you will help her or let her die, and when she dies,
you too will die.

John Hollow Horn,
Oglala Lakota, 1932

En dag vil Jorden gråte,
den vil be for sitt liv,
den vil gråte tårer av blod. Dere kommer til å velge om dere vil hjelpe den eller la den dø; og når Jorden dør,
vil dere også dø

John Hollow Horn,
Oglala Lakota, 1932

Fra serien "jord-mødre"
SVEVENDE FUGL
En fugl svever over mitt dikt
og ber om sang. Jeg synger litt
men fuglen har bedrøvede øyne,
som kom den fra et skogmørke
mer fylt av lidelse enn glede

Harald Sverdrup
"The seagulls attack!", 10.7
the local newspaper writes today over the whole front page and on two pages inside. And continue for a whole week with 5 different attacks on local birdlife as top stories. (With several journalists/editors having "birdphobia". One with a personal blog on the newspapers homepage called "I hate pigeons".
Probably the seagull "Jonathan" is one of the birds having had enough of massacring recently (of seagulls and other birds childre in the areas ref. 8.6.07. A case the newspaper refused to comment on)
Mostly only one-sided opinions concerning nature conservancy reaches this printed paper. Hopefully they will better this in the future. Journalists should create own homepages instead of misusing positions to promote personal propaganda towards other species through the paper. The editor applauding "on behalf of" the paper in his leading article the local "naturekeeper"´s (once more...ref. 8.6. and 7.7.) wish of hunting birds with great extention of huntingperiods.
Refusing people with other opinions to give views on the case in the paper is against press-ethics, but so far
if you are interested in more serious journalism concerning nature conservancy do not buy this towns local "blogg", try for instance aftenposten.

"In the hundred acre wood we treat all
with respect.
Go home and do not disturb my friends
the birds in their daily tasks.

Winnie-the-Pooh

fra 7-18-.juli.
Drammens tidende har hets-føljetong mot fugler: Fem ganger på en uke i juli har DT hovedoppslag og to ganger over hele forside. Med titler som "strender tilsøles" "måker angriper" "Måker er masetet og frekke og tar mat fra duene" og "For en møkkaplass" mm. Motinnlegg kommer ikke inn og organisasjoner som kontakter avisen for å få inn ulike syn på saken får ikke adgang. Stort sett ensidige ytringer mot fauna får komme til i DT.
Avisen med redaksjonsmedlemmer med fuglefobier ønsker desverre tydelig å bruke spalteplass på negative omtaler av disse. En journalist har og egen blogg på avisens hjemmeside kalt "Jeg hater duer". Sannsynligvis er måken "Jonathan" en av "måkene som angriper" (10.7.) som har fått nok av innpåslitne, massakrerende mennesker i det siste. (av måkenes og andre fuglers unger i området ref.8.6.07, en sak DT nektet å gi spalteplass derimot.)
Deres mange oppslag om at fuglene lager for mye avfall mm skrives i en by mennesker produserer mer forurensning enn noen fugl kan drømme om. Ved en og sterkt forurenset elv. Drammens tidende sprer desverre holdninger overfor andre arter til skade for både dyr og natur. Siende "vi deler ingenting-dere hører ikke til i naturen" med redaktør som på vegne av avisen applauderer den lokale viltforvalters (nok en gang.. ref. 8.6. og 7.7.) ønske om nedskyting av fugler med sterkt utvidet jakttid. Journalister bør heller lage egne hjemmesider om de ønsker hetse andre arter enn å misbruke Drammens tidende til propaganda mot annet liv. Og bryte presseetikk ved å holde de som mener noe annet så godt de kan unna, slik det ihvertfall har fungert til nå. Så får en bare håpe det bedrer seg. For er dere interessert i en mer seriøs og informativ miljøjournalistikk prøv f.eks aftenposten.

"I hundremeterskogen behandler vi alle med respekt.
Gå hjem og ikke forstyrr
mine venner fuglene i deres daglige gjøremål.

Med hilsen fra OLE BRUMM"
7.7.07
live earth concerts
best global environmental consciousness effort so far- must it have great consequences and effects the earth desperately needs.
Huge thanks to Al Gore for his serious work and commitment to the survival of the life on earth
http://www.climatecrisis.net/
Check the website for tips on smaller and greater changes demanded that everyone of us makes for the future.
I
t is long time due for a green revolution-for all. Answer the call
7.7.07-
live earth-konserter
Beste bevisstgjørings-miljøtiltak globalt så langt.
Må det få de store ringvirkninger jorden desperat trenger.
Stor takk til Al Gore for hans seriøse arbeid og innsats for å bevare livet på jorda
http://www.climatecrisis.net/
Sjekk nettsiden for tips om alle små og store forandringer
det kreves at hver og en må gjøre i hverdagen
Det er på høy tid med grønn revolusjon- for alle.
Answer the call
Birdfree town? 7.7.07.
This towns official "naturecaretakers" are once more in the newspapers today "for nature" with their wish to get birdlife off the beautiful new beaches in town. Said in a more attractive way; they don´t want birdshit in town as it might be contageous, so don´t feed any birds.
My answer to them:
Birdfree town?
The local environmental government people wants an end to birdshit in the riverpark. A kinder way to say they do not want birdlife in town. Because with birdlife also comes some natural "works of nature". And with this package nature will continue coming in the future.
7.7.07. Fuglefri by?
"Naturforvalterne" i Drammen er igjen ute i "naturens ærende" i Drammens tidende idag og ønsker fuglelivet bort fra drammens vakre hvite nye by-strender. Uttalt på en snillere måte: de vil ikke ha fuglemøkk i byen, da det kan være smittsomt, så ikke mat fuglene. Mitt svar til dem:

Fuglefri by?
Kommunens viltforvaltere vil ha slutt på fuglemøkk i elveparken i Drammen. Det er bare en litt hyggeligere måte å si at de vil ha slutt på fuglelivet i byen. For med fugleliv kommer også naturlige små etterlatenskaper. Og slik vil nok naturen fremstå også i fremtiden.
8.6.07
Cruel blindness to the destiny of little lives
Inhumanity lays the ground bricks for a new car-bridge in town. Against the laws, 4 different species of nesting birdfamilies´ babies are killed off and eggs crushed by the governments approval, to be able to tear a house down quickly. (seagulls, pigeons, sparrow and tree sparrow) No matter how much we tried to stop it and find the human solution, they got their will not informing before going to action leaving us no chance to appeal. Afterwards it showed that roadbuilders didn´t tear the building down at once anyway, and some of the birds came back to try to nest a second try, exposed for a second round of trauma of probable killing/crushing of eggs. Blind to lives of other creatures of nature, humans do not have any naturegiven right to always have whatever need we might have be put first. But when the naturegovernment as a rule are on roadbuilders etc. side and allows breaking laws to protect birds in hetching, creatures of nature have no chance, given no time to finish nesting.


de fikk et "gjennombrudd" den dagen og kunne igjen fortsette trygge og uforstyrrede med alle dispensasjons-lovene i hånden og alle fugleunger drept.
Harmonien og omsorgen for avkommene fant ingen nåde.
Veivesenets innleide ornitolog inspiserer de mange reder dagen før han i samarbeid med den lokale naturforvalteren tar raskt affære og dreper dueunger, knuser pilfinkegg, plugger pilfinkredeinngang og jager måkeunger inn i døden over takmøner. I strid med viltloven. Slik bruker altså noen ornitologer sin tittel..
En av de rettmessig bekymrede og omsorgsfulle måkeforeldre følger med...


The roadbuilders hired ornitolog looks at the nests the day before he and the local governmental "natureconserver" kills of all birdbabies of pigeons, hunts the seagull babies off the roof into death and crushes the eggs of the smaller bird. Against the norwegian natureprotectionlaw.
So in this way some ornitologists make use their title ...
One of the caring and worried seagull parents is a silent witness to the kill...

Det var en fredet plett for små og store fuglearter som ansvarsfullt og iherdig og med stor omtanke tok vare på både egg og unger.

It was a place for different species birds which with great care took care of their eggs and babies.
Uten beskyttelse i loven
Negative holdninger mot andre arter står sterkere enn loven i Norge.

Unprotected by law
General negative attitudes towards other species have greater say in norway than laws.

8.6.07.
Nådeløst blinde for skjebnen til det lille livet.
Bakgrunn for debattinnlegg under. Statens veivesen skal bygge enda en ny bilbro, over Øvre Sund i Drammen. Utbyggeren var i den forbindelse i ferd med å skulle rive Grønland 70, et hus med aktive måkereir, duereir, pilfinkreir og spurvereir i bygningen, dagen etter jeg konfronterte dem med dette som er i strid med viltlovens paragraf 3. Forbud mot å forstyrre reir i hekkeperioden. Å rive et hus med unger i reir slik de ville er for de fleste forhåpentligvis opplagt uetisk uten at noen trengte påpeke det overfor dem som i dette tilfellet og måtte legge en lov på bordet for å klare forhindre dem i å sette igang.
Etter å ha fulgt med de iherdige alltid tilstedeværende måkeforeldre stelle om sine små nøster, og liggende på reir, i flere uker, og fulgt med på ivrig matende spurver, ble det bråstopp for harmonien.
Da jeg ved hjelp av fuglevakta fikk midlertidig og øyeblikkelig stopp på rivning fra politiet p.g.a. ulovligheten ved dette, foretok veivesen en kjapp henvendelse til direktoratet for naturforvaltning som straks ga dispensasjon til å ikke følge loven, og tillatelse til å drepe og fjerne fuglene. I en uke prøvde jeg forhindre tragisk utfall, men når lokal viltforvaltning i Drammen tar saken i egne hender og bifaller og samtykker i avlivning og bortflytting, istedet for å avvente og rive andre bygninger først blir det nedslakting. (Denne skulle uansett ikke rives før etter en uke fra da). Morgenen etter at innlegget ble skrevet fikk de dueungene drept, pilfinkeggene knust og den ene av de to små og ikke flyvedyktige måkeungene som holdt til på taket jaget utfor takkanten og stupte i asfalten og ble drept under prøveflyttingen av ornitolog og viltforvalter over til et annet tak 40 meter borte. Hvordan det gikk med det siste offeret på veivesenets og naturforvaltningens alter vites ikke. Så gjenstår det å se om de faktisk river huset den nærmeste uken eller om de lar det gå så mye tid når det først er gjort at nye fugler etablerer seg. Vel, 18.6. 10 dager etter er huset enda ikke revet og måkeparet har igjen lagt seg på det gamle reiret, noe som tyder på utfall av den unødvendig forhastede flyttingen av de veldig små måkeungene som ikke klarte seg, og at nye egg forsøkes lagt. Jeg har sagt ifra, så gjenstår å se om de river huset og ikke utsetter måkene for en ekstra runde slik de er i ferd med nok en gang. Duer er og observert tilbake ved deres gamle reiråpning.

Jeg ble ikke informert om hva naturforvaltningens valg ble som jeg ba dem om, slik at jeg kunne anket. De handlet kjapt uten å informere og feilinformerte underveis om når ting faktisk ville skje. Slik er status for offentlig "dyrevernvirksomhet" i Norge. Og i slike saker er dette regelen. Jeg har ikke ord for hvor brutalt dette handlingsmønsteret til det offentlige er som bifaller dyremishandlingen og miljøkriminaliteten. Desverre var den lokale presse helt uvillige til å ta opp saken fra første stund. Og fremstiller istedet i en notis med bilde i etterkant saken som en solskinnshistorie der veivesen har vært "snille" og flyttet reir av måker som har klart seg bra og velger kveler fakta. Det bør være plass til mer enn kosehistorier selv i en avis liten og lokal avis.
Reagerer du på slike holdninger overfor levende skapninger send gjerne en mail til Statens Veivesen,som ikke følger opp retningslinjer for rekognosering av reir i sine utbyggingsssaker, og ikke respekterer viltloven, direktoratet for naturforvaltning som uansett gir alle sine dispensasjoner for å ikke følge opp viltloven eller deres samarbeidspartner og utførende myndighet, eller de lokale naturforvaltningsmyndigheter i Drammen som utførte saken.
En kamp for natur og dyr er i første rekke en evig kamp mot staten som står bak de store organiserte dyremishandlingsforetakene i landet. Subsidierer dem og forvalter også utryddelsen av truede arter i tillegg. Både i direktoratet for naturforvaltning og i lokal naturforvaltning blir stillinger i stor grad tilbudt jegere, og det gjenspeiles også ved hvilke valg og løsninger som generelt foretaes og foretrekkes i og overfor forvaltning av natur og dyreliv i Norge. Jeg er informert om at folk som har ønsket ulike stillinger og verv innenfor dette apparatet har blitt avvist fordi de ikke har hagle ved sin side. Ønskes innblikk i sakspapirer skal de etter loven være offentlig tilgjengelig hos veivesen og direktoratet for naturforvaltning/lokale forvaltningsorgan.

Debattinnlegg, 8.6.07
(Debattinnlegget, tildels forkortet er b.l.a. trykket i Dagbladet, Nationen og Drammens Tidende) http://www.nationen.no/meninger/
leserbrev/article2840921.ece

Blinde for skjebnen til det lille livet

Et hus skal rives for å bygge ny vei. Det er fylt av aktive fuglereder, på tak og i vegger. Huset skal rives neste dag, men ingen har visst lagt merke til fuglelivet mens arbeidet har pågått rundt og inne i det. Ingen har inspisert huset for reir slik en utbygger etter reglene skal for å unngå bryte viltlovens paragraf 3 som forbyr forstyrrelse av reder i hekkeperioden. Om det gjelder riving av hus i forbindelse med bygging av vei, eller hogst av trær.
De fleste ignorerer reglene som ikke ligger øverst bunken av synlige lover som skal følges. Desverre, men ikke uventet går alle andre hensyn foran hensynet til det lille livet i slike saker. Det er ingen selvfølge i våre dager for en tung utbygger å la naturlig humanitet og respekt for disse individenes sårbarhet gå foran eget utbyggingstempo. Om det enn strir imot loven å ikke ta et slikt hensyn.For dyrene har lovfestet rett til beskyttelse, men staten gir beklageligvis kjapt dispensasjoner til å ignorere dette i generøst monn til de som måtte søke. Offentlige utbyggere nyter godt av at det er staten selv som gir slike dispensasjoner.
Naturen har ingen sterke stemmer innenfor det offentlige som taler på vegne av dyrs enkeltskjebner. Om ikke en uavhengig, engasjert part sier fra på vegne av natur og dyrevernets side, og følger saken tett opp overfor myndigheter, er det ikke alltid noe skjer til deres hjelp.

En uavhengig instans bør være involvert ved utredning av utbyggingssaker med konsekvens å finne alternative løsninger til fremdrift for å følge viltlovens paragraf 3 istedet for at det gis så uanstrengt og gavmildt med avlivningstillatelser eller dårlige flytteløsninger om det finnes bedre alternativer; den sikreste og mest humane å la huset/treet i fred til hekkeperioden er over. Om en etter loven ikke skal forstyrre redet. Men pga at det kan forsinke et utbyggingsprosjekt en uke eller to eller tre, har det lille livet liten sjangse. Man har for store problem med å akseptere slike hensyn i vår tid. I vår mer og mer menneskesentrerte verden har det blitt vanskeligerere og nesten umulig å tenke tanken at annet liv har like stor rett til beskyttelse og livsutfoldelse som vårt eget. Men alle våre behov har ingen naturgitt krav på å alltid måtte få gå først i køen for hensynstagen.

I dag har utbygger ansvar for å registrere og rapportere reirforekomster ved utbygging av veier, riving av hus o.l. Det synes desverre ikke å være et kjent tema, men uansett bør ikke bukken passe havresekken i slike tilfeller. Ved rivesaker, trefelling bør en uavhengig part kartlegge. For en kan desverre ikke forvente i dag at utbyggere naturlig tar slike etiske hensyn.Ifølge engasjerte fugleeksperter går utallige reder med i dragsuget av våre hurtigvoksende prosjekter som vokser seg frem i naturen. Fuglevakta kan dog fortelle at iI noen områder har trefellere som nekter å bryte viltlovens paragraf og ikke aksepterer å felle trær med reder i blitt populære og foretrukkede trefellere fordi de viser moral og etikk overfor skaperverket. mens de som ikke tar slike hensyn har mistet jobber. Kunden aksepterer å måtte vente i noen uker til fellingen kan skje. Det er et godt tegn at slikt skjer.
For det er en brutal verden det sensitive livet går i møte når de blir ignorert og oversett og går med i dragsuget av gravemaskiner. Slik deres manglende synlighet utsetter dem for i dag.

Jeg har i en selvsynt sak jeg har involvert meg i fått innblikk i mekanismene som mangler rundt dette. Statlig dyrevern i Norge har aldri stått sterkt og er fortsatt svakt representert i dag. Svakere enn noen gang etter at dyrehelsetilsynet ble nedlagt til fordel for et mattilsyn, med påfølgende nedskjæringer. Kampen for å beskytte natur og dyrelivet er en kamp mange private personer må ta i våre dager. Det er viktig at private engasjerer seg og sier fra til offentlige myndigheter om ting, men oftest finnes ikke noe apparat eller engasjement til grundig oppfølging av henvendelser. Det burde være uakseptabelt at ikke det offentlige følger opp sine lovfastatte dyrevernlover.
I våre dager er det ikke bare global oppvarming som truer naturen. Trusselen mot naturens mangfold og livsutfoldelse kommer fra mange hold, og vi trenger alle øke vår bevissthet om konsekvensene av våre valg, og bli mer våken for hvor mange andre arter som lever sine liv ved vår side og hvor viktige de og er for vårt felles økosystem, og vi for deres. Direktoratet for naturforvaltning er for rause med å gi kjappe dispensasjoner for fellingstilatelser og utryddelsestillatelser for fugler og dyr i situasjoner hvor bedre løsninger finnes. Norge har et lite synlig offentlig natur og dyrevern. Det bør ta større hensyn og kreve mer på vegne av naturen. Da ville ikke så mange idealistiske organisasjoner og privatpersoner måtte kjempe en så utrettelig kamp for å holde natur og dyreliv intakt og påpeke deres rettigheter.

Hilde Aga Brun

Without nature nothing.
Take care of nature
and nature takes care of you

Uten natur ingenting
Ta vare på naturen
og naturen tar vare på deg

hilde aga brun. Nature conservancy blog, biodiversity blog, biologisk mangfold blog, økoblog, deep ecology.

web statistics