organisasjoner Som gjør en innsats for å ta vare på vår naturarv
Organisations that work
to take care of our
natural heritance

On the page "healing
av natur og med natur"
you will find more
related links, also to
more international organisations


På linken "healing av
og med natur" vil du
finne flere relaterte
linker også til flere internasjonale
organisasjoner

www.hildeagabrun.no
Fremtiden i våre hender http://www.framtiden.no/

Natur og Ungdom
http://www.nu.no

Bellona http://www.bellona.no/

worldwatch
http://www.worldwatch.org/

WWF
http://www.wwf.no/

Regnskogfondet http://www.regnskog.no/html/

norges miljøvernforbund
http://www.miljovernforbundet.no/

Foreningen våre rovdyr
http://www.fvr.no/

greenpeace norge http://www.greenpeace.org/norway/

miljønytt http://www.miljonytt.no/

grønn hverdag http://www.gronnhverdag.no/

http://www.holdnorgerent.no/

http://valg.gronne.no/

Thor Heyerdahls´ pris for bedring av globalt miljø
http://www.heyerdahlaward.com/default.asp?V_SITE_ID=2

http://www.sophieprize.org/The_Sophie_Foundation/index.html
"The Sophie Prize is established to inspire people working towards a sustainable future".


nobel fredsprisvinner 2004- Wangari Maathai og hennes organisasjon
http://www.greenbeltmovement.org/

http://www.panda.org/

http://www.idebanken.no/

http://www.hvitvinter.no/

Blekkulf http://www.blekkulf.no/
4H http://www.4h.no/

Simba-samarbeidsrådet for biologisk mangfold http://www.sabima.no/
Zero http://www.zero.no/
http://www.cdmwatch.no/
global environment outlook http://www.grida.no/geo/
earthwire-miljønyheter verden rundt http://www.grida.no/products.cfm?pageID=7
http://www.nativeamerica.org/
http://www.nature.org/

mot atomvåpen:
http://www.nuclearpolicy.org/
http://www.legermotatomvapen.no/
http://www.neitilatomvapen.no
http://www.pugwash.no/pugwash.asp
http://www.nuclear-free.com/

Without nature nothing. Take care of nature and nature takes care of you