Organisasjoner som arbeider for dyrs velferd, mangfold og rettigheter
organisations that work for animal welfare, rights and continuous abundance of species against extinction

and in the end of the page some of the norwegian organisations and industry that works against animal welfare and causes much suffering for the animals in our society or promotes belitteling respect for animals

www.hildeagabrun.no

Og nederst på siden noen av de bedrifter som forårsaker og produserer smerte og lidelse for dyr i vårt samfunn i stor skala, jobber imot dyrevelferd eller fremmer manglende respekt for mangfold av dyr i våre naturomgivelser.Good places to go if you want to give a good and new home for animals

The place to go if you have lost or found a cat


_________________
S
ome norwegian organisations and businesses working against animal welfare and producing animal suffering or attitudes that promotes the acceptance of emptying nature of its wildlife.

the furindustry, industrial farming, circus, zoos and organisations working to empty nature of wild animals to be able to leave their own animals unattended in nature.
_

NOAH-for dyr rettigheter
http://www.dyrsrettigheter.no/

Dyrevernalliansen http://www.dyrevernalliansen.org/

Foreningen våre rovdyr http://www.fvr.no/

Dyrebeskyttelsen http://www.dyrebeskyttelsen.no/

norsk liga for dyrs rettigheter http://www.nldr.org/

norsk ornitologforening
http://www.birdlife.no/

WWF verdens villmarksfond http://www.wwf.no

WSPA world society for the protection of animals http://wspa.org.uk
jobber med mye, dyr i krigsområder/katastrofeområder og for stans av
den groteske bjørnegalle-industrien i kina

PETA -People for the ethical treatment of animals http://www.peta.org/

http://www.worldanimal.net/

http://www.djurensratt.se

the royal society for the protection of animals http://www.rspca.org.uk

the humane society - usa http://www.hsus.org/

greenpeace norge http://www.greenpeace.org/norway/

IFAW http://www.ifaw.org

Earthtrust - http://www.earthtrust.org/

http://www.naturewatch.org/

http://www.janvidar.com/dyrevern/index.php

http://www.captiveanimals.org/
http://www.bornfree.org.uk/index.shtml


Organisasjoner som jobber for å forhindre utryddelse av
og misbruk av/dyreforsøk med de store apene/chimpanser/gorilla.
http://www.greatapeproject.org/
http://www.janegoodall.org/
http://bushmeat.net/mission.html
http://www.unep.org/grasp/
http://www.great-apes.com/


organisasjoner som arbeider for å redde bjørner fra den smertefulle galle-utvinnelsesindustrien i asia, og mulighet for deg å være til hjelp i kampanjen
http://www.animalsasia.org/index.php?module=2&lg=en
http://www.wspa.org.uk/inside.asp?cnewsID=80&campaignType=3
http://www.truthorfiction.com/rumors/b/bearprisons.htm
http://www.bears.org/pipermail/bearfolks/2000-June/000346.html
http://www.lcanimal.org/alert/alert_120.htm
http://www.earthtrust.org/bear.html
http://www.buyhard.fsnet.co.uk/animalcruelty.htm

http://www.bears.org/

Hvaler/delfiner/- rescue/utryddelse/stranding mm.
http://www.deh.gov.au/coasts/species/cetaceans/rescue.html
http://www.marinemammalconservancy.org/about_mission.html
http://www.whalerescueteam.org/
Whale and dolphin conservation society http://www.wdcs.org/

Hvordan hjelpe oljesøl skadete dyr
http://www.fugler.no/reinfugl/
http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx?oid=8511
http://www.epa.gov/oilspill/rescue.htm
http://www.birdingguide.com/news/oil_spill/index.html
http://www.nu.no/energi/olje/fakta/biologisk/18021a737315dc84898beb11559db32fGode steder å gå til for å finne et dyr som trenger et hjem: Disse stedene har ofte lite kapasitet når det gjelder å kunne ta imot nye dyr og trenger derfor gode hjem til mange av dyrene de allerede har slik at de mange som trenger det kan få et midlertidig sted å teas vare på. Det er og mulig å fjernadoptere dyr, og å være midlertidig hjem for hjemløse dyr i perioder. Sjekk også lokale dyrebeskyttelsesforeninger. De sitter altid med armene fulle av hjemløse dyr og spesielt katter.
http://www.omplassering.no/ Landsdekkende oversikt over dyr som trenger hjem
Foreningen for omplassering av dyr http://www.fod.no
Dyrenes hus http://www.dyreneshus.no
http://www.ddoo.org (lokal dyrebeskyttelse i mit distrikt-drammen og omland)

Mistet/funnet katt/dyr
http://www.kattensvern.no
www.nettkatten.no - steder å oppsøke om du har funnet eller mistet en katt
Andre viktige tips.:
Husk øremerking for at andre kan identifisere dyret om de finner det og du finner en annens. Jeg har selv erfart å kunne returnere en øremerket bortkommet katt et par timer etter at jeg sjekket den ut, etter mistanke om at den var kommet bort.
Du kan og gå inn på lokale dyrebeskyttelses-sider, hvor de ofte legger ut slike annonser. Andre gode råd er plakater i nærområdet, på steder mange går (butikk, skole o.l) etterlysning via aviser, nærradio, rope i skumringen i området, med raslende tørrfor f.eks, eller kontakte en dyrekommunikator, spesielt en som er spesialisert på å finne dyr. Det viktigste er at du gjør verden oppmerksom på at din katt er savnet. Og helst over tid (via nettannonser på nettkatt f.eks.)
Jeg averterte en gang en annen katt på nettkatten som dukket opp rundt huset mitt. Ansvarsfulle eiere som ikke hadde gitt opp å finne den kontaktet meg, og fikk slik igjen sin katt som hadde vært på vandring i over to år, mistet i oslo, gjenfunnet i drammen. Så ser du et dyr du mistenker kan være hjemløs/ha kommet bort, ikke nøl med å avertere den, i avis eller på nettkatt. Mistet/funnet annonser er vanligvis gratis også i avis. Lokale dyrevernorganisasjoner kan og være behjelpelig med å leie ut bur til å fange inn en katt..
Forebygging for å unngå at katt går seg vill: Kan være mange. Sterilisering f.eks. Spesielt usteriliserte hankatter er kjent for å miste hjemmet av syne i jakt på hunkatter og finner ikke veien hjem igjen kanskje noen gang, og får trolig aldri nytt hjem igjen. Kattedør er en viktig innretning som kan være med på å forhindre at katter begynner bevege seg lenger vekk hjemmefra. Om de ikke kommer seg inn eller ut når de føler for og kommer til stengt dør for ofte vil de begynne vandre mer. Katter er varmesøkende dyr. Holder seg mest inne vinterstid om de kan få velge. Kattedør gir trygghet og harmoniske dyr, og er et sted de vet de kan rømme til om nødvendig. Og også rømme ut gjennom, f.eks om det oppstår brann i et hus. Å være fler katter sammen kan og gjøre noen mer stedfaste. Da de fleste dyr naturlig søker sin egen art.

landbruksbedrifter som tar mer hensyn til dyrs velferd
Økologisk landbruk
http://okologisk.lfr.no/
http://www.agropub.no/
http://www.bioforsk.no/Main.aspx
http://www.norsok.no/okologisk/okologisk.htm
http://www.debio.no/
http://www.bondelaget.no/tema/okologisk/


____________________________________________________________

Noen av de norske bedriftene og organisasjoner som produserer dyrs lidelser i bred skala, arbeider mot dyrs velferd, mangfold eller i en ånd som er til lidelse for dyrene eller utgjør en trussel for artsmangfoldet.
Håpet er at det etterhvert kommer myndigheter og lover med mye strengere regler for behandling av dyr, og at bedrifter selv legger om driften så levende vesener slipper lide slik de gjør i dag og hver dag, mentalt, emosjonelt og fysisk.

http://www.pelsinform.no/ Hold av mink og rever i små nettingbur i er noe av det groveste av kriminalitet mot dyrs sinn og velferd i verden i dag og påfører millioner av dyr årlig en pinefull tilværelse med brutale avlivningsmetoder og mye miljøforurensende avfall.

http://www.prior.no/ - fremmer ukritisk burhønsindustri og intensivt industrielt dyrehold
http://www.gilde.no/ - fremmer ukritisk intensivt industrielt husdyrhold, kritikkverdige transportforhold for dyrene og slaktemetoder som er til lidelse for mange arter.
http://www.tine.no/
velger du tine, velger du mer miljø og dyrevennlig om du velger et av deres økologiske alternativer

Sirkus. Dyr i sirkus lever under et enormt og unaturlig press. Det finnes i dag masse ny-sirkus som erstatter og er godt alternativ til denne underholdningsindustrien: http://nysirkus.no/grav/. Sirkusene kan eksistere godt videre også uten eksotiske dyrearter, som elefanter.
http://www.merano.no/
http://www.arnardo.no/

Organisasjon som jobber for å fjerne norske rovdyr for slik å fortsatt unngå ta ansvar for egne husdyrs velferd og helse på beite: http://www.rovdyr.org

Dyreparker
har en gjennom tidene hatt og har fortsatt en dobbeltrolle . De er til for underholdning stort sett, hvor dyrene lever på utstilling, men barn gis nærkontakt med ulike dyrarter. Mye er ikke bra ved dyrehager. Noen er mer hensynstagende enn andre, og har dyreetikk som grunn for sin virksomhet, og fungerer som steder rundt om i verden hvor dyr er på et eller annet vis er reddet og tilbudt et sted å overleve. i mangel av at nødvendige naturlige leveområder for dem fredes. Men oftest er dyrehager et sted dyr årlig ales opp for å produsere "søte dyreunger", for big business. Dyr slaktes årlig for å produsere nytt ferskt materiale til neste års sesonger. Dyreparker blir fort et alibi for å akseptere at naturen i verden tømmes for liv og spesifikke arter.
Vassfaret bjørnepark
- http://www.vassfaret-bjornepark.no/
aler opp årlig bjørneunger som senere avlives for underholdning spesielt rettet mot barn. Dette er et lignende problem for de fleste dyrehager.om det gjelder våre norske rovdyr som ulv eller bjørn eller andre arter.
http://www.namsskogan-familiepark.no/ har også fått mye kritikk for sin virksomhet. http://www.dyreparken.com/
http://www.amadeusparken.no/
http://www.akvariet.no/
En må selvsagt selv gjøre seg opp sine egne meninger om de ulike dyreparker er dyre-og miljøvennlige eller ikke.
Men
Vil vi ha dyr i bur, i inngjerdinger, i fabrikker, hvor som helst, bare ikke lenger i naturen rundt oss?

Genmanipulasjon av alt liv og patent på alt liv? Et innblikk i hva som skjer i verden på denne fronten, hvor det meste av liv skal manipuleres. http://www.bion.no/genialt.shtml

web statistics