kommunikasjon med naturen, å snakke et dypt kosmisk språk
http://www.hildeagabrun.no