kommunikasjon med naturen. troll
http://www.hildeagabrun.no/kunst_art/index.html