kommunikasjon med naturen. weaving roots. trær
http://www.hildeagabrun.no/kunst_art/index.html