hilde_aga_brun bevegelser i hus stille film
Klikk bildene over for serier
Scroll for direkte linker.

Click pics above for series of art
Bevegelser i hus. Stille film. 18 hus collager .

Ta gjerne kontakt om du har forespørsler rundt min kunst/utstillinger.
kontakt: hilde(a)hildeagabrun.no

tlf. +47 31410616 og +47 95 96 86 17,(N)

Org.nr. 986704965

hilde_aga_brun bevegelser i hus stille film

Jeg er engasjert i økologiske tematikker, livsveven. Ser og formidler mangfoldet av jordashilde aga brun. art livsuttrykk. Mennesker, dyrs, planters, elementers. Hvordan vi som samspillende organismer påvirker hverandres eksistens. Alt bunnet i dyp økologisk tenkning. Bevisstgjøring om naturens avgjørende tilstedeværelse for alt liv arbeider i symbiose med min kunst. Jeg utforsker artsmangfold. Ulike arter og dimensjoners virkelighet. Livsenergiens samspill med fysiske manifestasjoner. Skapelsesprosesser
Som livet er jeg i kontinuerlig prosess. Men der finnes linjer, en kjerne og helhet i mitt arbeid. Min sjel vever sine tråder gjennom mitt kunstneriske virke. En sansende måte å forholde seg til verden speiles i min kunst. Dypere lag er mer skjult om en ser kunsten alene gjennom et estetisk, intellektuelt endimensjonelt utgangspunkt. Jeg arbeider også gjennom tekst og har utgitt to skjønnlitterære bøker.
hilde aga brun. art

Jeg gir prosenter til naturvernorganisasjoner av noen av mine arbeider. Via AFC. Artists For Conservation www.natureartists.com
Amphibian Ark www.amphibianark.org prosenter v/salg av padde/frosketegninger/reproduksjoner.
Listed on Women Environmental Artists Directory:
http://weadartists.org/artist/hilde-aga-brun

Web of life, in source, kiss of life, art and biodiversity, Overview
Web of life/in source/frogs

Organic esoteric ecoart- spirit meets body

Earth-mothers/lifegivers, art and biodiversity, Overview:
earthmothers/insects, earthmothers/mammals, earthmothers/plants,
earthmothers/elements, earthmothers/animals in our society

Animals/nature diverse, abstract nature, symbolic, Overview
Abstract landscape-pastel, abstract oil, abstract landscape micro acrylic, crow mandala, healing touch of nature/frogs, ravens, bears, moose/div.animals, organic mandala div
,
Landart Eco projects Overview
Landart, eco nature projects:
Housing of nature spirits,
Bridge, Spiral labyrinth,
Huldra´s nest/sap fall,
Budding source,
Kunstfyret/Naturens former,
Midsummer_landart trillemarka,
Juvet, Nature communicating,
Bear installation elvefestivalen,
The place in constant change,
Icecathedral, For them life itself/biodiversity


portraits. Portraits, Overview
Womenportrait- Portraits ancestry, Folk -
Childrenportraitspastel, childrenportraitpastel2


English links:
My art in general is available also on these places, where some is for sale: *AFC, Artists for conservation. Supporting nature through art *Women Environmental Artists Directory *Amphibian art/www.amphibianark.org


"The wonders of life & creation" Fra engelsk kunstmagasin om min kunst for biologisk mangfold.
The magical process of creating and creation. Brosjyre fra min utstilling Jord-mødre i Assisi 04.

Direkte linker til bildeserier:
Livsveven, i kilden, kiss of life, Oversiktside
Livsveven, i kilden

Organisk kunst, ecoart, micro, spirit meets body.

Jord-mødre, biologisk mangfold Oversiktside
jordmødre/insekter, jordmødre/pattedyr, jord/mødre planter,
jordmødre/elementer, jord/mødre-dyr i vårt samfunn

Dyr/natur diverse, abstrakt natur, symbolikk - Oversiktside
Abstrakte landskap-pastell, abstrakt olje, abstrakt micro landskap akryl, kråke mandala, naturens helende berøring/frosk, ravner, bjørner/blodsbånd, elg/div.dyr, organisk mandala div
,
Landart Oversikt
Landart, eco natur prosjekt:
Housing of nature spirits,
bridge. seeds are the bridges to tomorrow,
spiral labyrinth,
Huldrereiret/sevjefallet,
spirende kilde,
kunstfyret/naturens former,
midtsommerfeiring trillemarka,
bjørneinstallasjon elvefestivalen,
stedet i konstant forandring,
iskatedralen,
for them life itself


Juvet. brosjyre, Juvet. Natur i kommunikasjon,
Juvet. barn i kommunikasjon med naturen.
Juvet. å samtale med naturen.

Juvet. besøkende i kommunikasjon med naturen.

portretter.
Portrett, Oversiktside
Kvinneportrett, Portrett-aner, Folk -
Barneportrett, Fler barneportrett,


http://www.hildeagabrun.no
web statistics