Bjørner - Bears

Installasjon av skulpturer i Drammen elvepark 2002. Laget på stedet.
Installation of sculptures in Drammen towns riverpark. Made on site.

"Getting used to bears again", "Bli vant til bjørner rundt oss igjen"

land art bears hilde aga brun


land art bears hilde aga brun

land art bears hilde aga brun

land art bears hilde aga brun

land art bears hilde aga brun

land art bears hilde aga brun