brosjyre/tekst for utstilling i Assisi, Italia 2004 - på engelsk og italiensk. ©hildeagabrun 2002/2004
Exhibition brochure/text for "madri della terra" in Assisi italy 2004, in english and italian ©hildeagabrun 2002/2004Hilde Aga Brun in Assisi in 2004. Celebration of Frans of Assisi week october

My main artpage: http://www.hildeagabrun.no/kunst_art/index.html

My art in general is available also on these places, where some is for sale: *AFC, Artists for conservation. Supporting nature through art *Women Environmental Artists Directory *Amphibian art/www.amphibianark.org .
Min kunst er tilgjengelig, noen også for salg på overstående nettsider.