Fra utstillingen i Assisi - From the exhibition in Assisi in 2004 Foto©Hilde

exhibit.assisi.hilde aga brun

Jord-mødre. Earth mothers


Jord-mødre. Earth mothers

Jord-mødre. Earth mothers

Jord-mødre. Earth mothers

Jord-mødre. Earth mothers

Jord-mødre. Earth mothers
My main artpage: http://www.hildeagabrun.no/kunst_art/index.html

My art in general is available also on these places, where some is for sale: *AFC, Artists for conservation. Supporting nature through art *Women Environmental Artists Directory *Amphibian art/www.amphibianark.org .
Min kunst er tilgjengelig, noen også for salg på overstående nettsider.