"Ett", "One"

Arbeid til Iskatedralen, Vinterparken, Hunderfossen, Lillehammer, 2011
Tekst: "Ett" - En blå ring er valgt som et naturlig symbol, i et hus der foreninger skjer. En forening og i elementet vann, som katedralen er bygget av. Den speiler isens og himmelens blåskjær og toner.
Den blå himmel - det åndelige aspekt. Følelser, håp, enhet.

Work for the Ice-cathedral, in the Winter park, hunderfossen, Lillehammer. "One". A blue ring, as a symbol in a place where unions occur. A union of the element of water, which the cathedral is built of. It mirrors the ice, and tones of the sky, heaven - spiritual aspect. Emotions, hope, unity.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7503670
Link til Video/Nrk- tv opptak fra katedralen

My main artpage: http://www.hildeagabrun.no/kunst_art/index.html

iskatedralen  Hilde_Aga_Brun
"Ett" - "One" (kopi fra nrk nettside/lars erik skrefsrud foto)
iskatedralen 2011. ice cathedral 2011, Vinterparken, Lillehammer (kopi fra nrk nettside)
iskatedralen
foto Dag Bratsbergengen