Jord-mødre - Earth-mothers

Dyr i vårt samfunn.
Scroll for fler bilder

Animals in our society.

scroll for more pictures

captured animals  Hilde_Aga_Brun  captured animals
Soul-mate
overlatt skjebnen - left to its own destiny
elsket til døde - loved to death
captured animals  for nature captured animals  captured animals
levende agn - living bait
sol-egg - "factory"mother
captured animals  for nature captured animals  captured animals  for nature
den norske reven - the norwegian fox
hav vandreren - the ocean wanderer
kyrne og kalvenes tårer - tears from cows and calves
My main artpage: http://www.hildeagabrun.no/kunst_art/index.html captured animals  for nature My art in general is available also on these places, where some is for sale: *AFC, Artists for conservation. Supporting nature through art
*Women Environmental Artists Directory
*Amphibian art/www.amphibianark.org .
Min kunst er tilgjengelig, noen også for salg på overstående nettsider.
den norske elefeanten - the norwegian elephant