http://www.hildeagabrun.no/kunst_art/index.html

Juvet. natur i kommunikasjon. kommunikasjon med naturen
kunst, kommunikasjon med naturen