kommunikasjon med naturen. roots. røtter
http://www.hildeagabrun.no/kunst_art/index.html