walking with nature. kommunikasjon med naturen
http://www.hildeagabrun.no/kunst_art/index.html