Landart workshop. Kunstfyret. v/ Tony Jon Larsson og Hilde Aga Brun

Naturens former - påvirkning og visualitet.
Utstilling, foredrag, film og Land Art Workshop for VKS - vår og høst 2009


Bildene på siden er fra foredrag og kreative videregående studenters arbeid på Landart Workshopet på fyret
Pictures are from lectures, and students working during the workshop outside on the island.
Begge kunstnere snakket om sin natur relaterte kunst. Film vist om naturens former.
Naturobjekter og film utlånt fra naturhistorisk museum.
Hilde Aga Brun holdt foredrag om Landart i historisk kontekst. Tony holdt foredrag om naturens former i kunst og design
Hilde Aga Brun lectured on Landart in a historical context. Tony lectured on natural forms used in design and art
kunstfyret land art workshop kunstfyret land art workshop kunstfyret land art workshop
kunstfyret land art workshop kunstfyret land art workshop kunstfyret land art workshop
kunstfyret land art workshop kunstfyret land art workshop kunstfyret land art workshop
kunstfyret land art workshop kunstfyret land art workshop kunstfyret land art workshop
kunstfyret land art workshop kunstfyret land art workshop
kunstfyret land art workshop kunstfyret land art workshop
kunstfyret land art workshop kunstfyret land art workshop kunstfyret land art workshop
kunstfyret landart workshop
kunstfyret landart workshop

My main artpage: http://www.hildeagabrun.no/kunst_art/index.html