"SPIRENDE KILDE" - "BUDDING SOURCE"
LAND ART - Spiral labyrint installasjon, Christiansand Protestfestival 11.september 2010

En utfoldende spiral synonym med livets utfoldelse, livskraft, kreativitet, vekst og universets utvikling.
Spiralen er laget av halm. Synonymt med grøden. I sentrum er livskraften, livskilden selv. Bli inspirert i kilden, eller gi en takk tilbake til naturens evige spirende kilde.

An unfolding spiral synonymous with life's unfoldment, vitality, creativity, growth and development in the universe.
The labyrinth is made of straw. Synonymous with the harvest. In the center is the life force, life source itself. Be inspired in the source, or give a thank you back to nature's eternal source of life.

Hilde Aga Brun, 11.9.2010. Bendiksbukta, Kristiansand - Takk Kai Erland for god assistanse!

spirende kilde. protestfestivalen
spirende kilde. protestfestivalen
spirende kilde. protestfestivalen
spirende kilde. protestfestivalen
spirende kilde. protestfestivalen
spirende kilde. protestfestivalen
My art in general is available also on these places, where some is for sale: *AFC, Artists for conservation. Supporting nature through art *Women Environmental Artists Directory *Amphibian art/www.amphibianark.org .
Min kunst er tilgjengelig, noen også for salg på overstående nettsider.